Kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja myös asumislietteen kuljetus on osoittautunut toimivaksi järjestelmäksi tutkimuksen perusteella.

Kuntalaiset ovat tyytyväisiä Etapin toimintaan

Erityisen hyvä arvio annetaan jätekuljetuksille

Lakeuden Etapin asiakkaiden tyytyväisyys jäteyhtiön toimintaan on hieman noussut verrattuna kaksi vuotta sitten tehtyyn tutkimukseen. Etappi saa hyvän kouluarvosanan 8,3 kuntalaisilta, kun se vuonna 2013 oli 8,2.
Parhaan kokonaisarvion Etapin toiminnasta antoivat tutkimuksessa Lapuan (8,6), Ylistaron alueen (8,6) ja Nurmon alueen (8,4) asukkaat. Vastaajista 68 prosentilla on erittäin tai melko myönteinen kuva yhtiöstä, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava luku oli 67 prosenttia.
Jätteenkuljetuspalveluihin asiakkaat ovat erittäin tai melko tyytyväisiä. Tätä mieltä on noin 95 prosenttia vastaajista. Vain muutama prosentti on eri mieltä.
Etapin toimialueella on käytössä kunnan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kuntien omistama jäteyhtiö kilpailuttaa jätekuljetukset keskitetysti ja hoitaa jäteastian tyhjennyksen automaattisesti, niin että kuntalaisten ei tarvitse sitä itse erikseen tilata. Myös asumislietekuljetukset hoidetaan samalla tavalla.
”Etappi kysyi ensimmäistä kertaa tyytyväisyyttä myös asumislietekuljetuksiin ja tuloksena on, että 70 prosenttia vastaajista on melko tai erittäin tyytyväisiä uuteen lietekuljetusjärjestelmään, jossa Etappi huolehtii saostus- tai umpisäiliöiden tyhjennyksestä samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin.”, kertoo palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari. Lietekuljetusurakoitsijaan ilmoittaa olevansa erittäin tai melko tyytyväisiä jopa 95 prosenttia vastaajista. Tulosta voi hänen mielestään pitää erittäin hyvänä, koska järjestelmä on vielä melko uusi.

 Jäteasemat palvelevia ja siistejä

Jätehuollon kustannuksia pitää kohtuuhintaisina, melko tai erittäin edullisina 69 prosenttia. Ekopisteitä käyttäneiden määrä on pysynyt samana, eli edellisen kyselyn 93 prosentissa. Ekopisteisiin asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi erittäin tai melko tyytyväisiä. Ekopisteitä tahtoisi enemmän 15 prosenttia vastaajista.
Vastaajista 96 prosenttia kertoo olevansa tyytyväinen jäteasemien palveluun. Jäteasemia pitää siisteinä 99 prosenttia. Vastanneista asiakkaista 18 prosenttia haluaisi lisää aukioloaikaa jäteasemille. Estakarin mukaan jäteasemien aukioloa on kahden vuoden aikana lisättykin selkeästi.
Vastaajista 92 prosenttia kertoo tavoittaneensa puhelimitse Etapin asiakaspalvelun. Sähköisiä verkkopalveluja käyttäneistä 91 prosenttia ilmoitti olevansa melko tai erittäin tyytyväinen asioiden hoitumiseen. Vastanneista 10 prosenttia oli käyttänyt sähköistä asiointia. Vastanneista asiakkaista 88 prosenttia kertoi saavansa tietoa jätehuollosta Etapin tiedotuslehti Etappi-aviisin välityksellä. Valtaosa haluaa myös jatkossa saada tietoa tiedotuslehden kautta.
Etapin nettisivuille on ollut asiaa 31 prosentilla vastanneista. Nettisivuja käyttäneistä 90 prosenttia on ollut tyytyväinen tietojen löytymiseen sivuilta. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Lakeuden Etapin omakotitaloissa asuvat kotitalousasiakkaat yhdeksällä paikkakunnalla. Etapin asiakasrekisteristä poimittiin 2000 vastaajan tiedot, joille lähetettiin kyselylomake postitse. Kaikkiaan saatiin 674 vastausta. Vastausprosentti oli 34 prosenttia.
Asiakastutkimuksen toteutti Seinäjoen ammattikorkeakoulun Markkinatutkimuspalvelut.

 Lisätietoja: Lakeuden Etappi, palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari, puh. 040 7748 525