Lakeuden Etappi ryhtyy maaliskuusta lähtien huolehtimaan myös lapualaisten asumislietteen saostussäiliöiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin.

Asumislietteen kunnan järjestämä kuljetus laajenee Lapualle

Lakeuden Etappi ryhtyy maaliskuusta lähtien huolehtimaan myös lapualaisten asumislietteen saostussäiliöiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin. Tämä käytäntö perustuu Lakeuden jätelautakunnan päätökseen, jonka mukaan Etapin toimialueella siirrytään asumislietteiden kunnan kilpailuttamaan kuljetukseen vaiheittain.

”Toiminta laajenee maaliskuussa koskemaan myös Lapuaa. Järjestelmän piirissä ovat Etapin toimialueen kunnista jo kaikki muut paitsi Kurikka ja Kihniö, joiden osalta tehdään päätöksiä myöhemmin”, kertoo kuljetuspalveluvastaava Rita Roponen Lakeuden Etapista.

Asumislietteen saostus- ja umpisäiliön tyhjennystä ei tarvitse Lapuallakaan enää itse tilata, vaan Etappi huolehtii siitä samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin. Säiliö tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Ensimmäisestä tyhjennysajankohdasta tiedotetaan säiliön haltijoille kirjeellä noin kaksi viikkoa ennen aiottua tyhjennysajankohtaa. Säiliön tyhjennysviikko kerrotaan myös jätelaskussa.

Merkitse saostus- ja umpisäiliö, auraa tie 

Roponen kertoo, että mikäli asumislietteen saostus- tai umpisäiliö pitää sen valmistajan ohjeiden mukaan tyhjentää useammin kuin kerran vuodessa, kiinteistön haltijan tulee ottaa yhteyttä Etappiin. Mikäli kiinteistö on liitetty kunnan viemäriverkkoon, tulee myös ottaa yhteyttä Etappiin siinä vaiheessa, kun saa kirjeen jossa ilmoitetaan säiliön tyhjennyksestä.

”Etappiin kannattaa olla yhteydessä myös, jos säiliö täytyy sijaintinsa takia tyhjentää tiettynä vuodenaikana”, Roponen neuvoo.

Saostus- tai umpisäiliön haltijan tulee huolehtia siitä, että se on merkitty ja löytyy talvikeleilläkin. Myös aurauksesta tulee huolehtia. Tämä siksi, että lieteauton käynnistä peritään hukkakäyntimaksu, jos tyhjennystä ei ole saatu suoritettua siitä syystä, että säiliölle pääsyyn on ollut este.

Poikkeuksia jätehuoltomääräyksistä asumislietteen saostussäiliön tyhjennyksen osalta voi anoa Lakeuden Jätelautakunnalta, mikä on Etapin omistajakuntien yhteinen lautakunta. puh. (06) 419 1330 tai www. ilmajoki.fi/jatelautakunta

Kunnan järjestämä lietekuljetus toimii siten, että lietekuljettaja valitaan kilpailuttamalla ja valittu kuljettaja tulee etukäteen suunnitellun ajoreitin mukaisesti tyhjentämään saostussäiliön vähintään kerran vuodessa.
Kun ennen lietteen tyhjennyksestä tuli kaksi laskua, toinen kuljettajalta ja toinen jätevedenpuhdistamolta, tulee nykyisin vain yksi lasku, johon on laskettu molemmat. Etappi laskuttaa jätelaskussa sekä kuljetusurakoitsijan että puhdistamon puolesta. Etapilta tuleva lasku koostuu lietteen kuljetusmaksusta ja lietteen käsittelymaksusta.

Etapin tehtävä asumislietteen tyhjennysten osalta on kuljetusten kilpailuttaminen, kuljetusreittien tekeminen lieteautoille, laskutus kaikkien osapuolten puolesta ja asiakasrekisterin ylläpito. 

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, kuljetuspalveluvastaava Rita Roponen, puh.0400 265623