Järjestelmän piirissä ovat jo Etapin toimialueelta Alavus, Töysä, Seinäjoki, Nurmo, Peräseinäjoki ja Ylistaro.

Asumislietteen kunnan järjestämä kuljetus toimii kohta myös Ilmajoella, Jalasjärvellä ja Kuortaneella

Järjestelmän piirissä ovat jo Etapin toimialueelta Alavus, Töysä, Seinäjoki, Nurmo, Peräseinäjoki ja Ylistaro.

Lakeuden Etappi huolehtii nykyään jo monessa toimialueensa kunnassa asumislietteen saostus- ja umpisäilöiden tyhjennyksestä ja kuljetuksesta samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin. Tämä käytäntö perustuu Lakeuden jätelautakunnan päätökseen, jonka mukaan Etapin toimialueella siirrytään asumislietteiden kunnan kilpailuttamaan kuljetukseen vaiheittain vuoteen 2014 mennessä.

”Maaliskuun alusta toiminta laajenee koskemaan myös Ilmajokea ja Jalasjärveä, huhtikuussa Kuortanetta. Järjestelmän piirissä ovat jo Alavus, Töysä ja koko Seinäjoen alue”, kertoo palvelu- ja laatupäällikkö Kati Säippä Lakeuden Etapista. Asumislietteen saostus- ja umpisäiliön tyhjennystä ei tarvitse enää itse tilata, vaan Etappi huolehtii siitä samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin. Säiliö tyhjennetään vähintään kerran vuodessa. Ensimmäisestä tyhjennysajankohdasta tiedotetaan säiliön haltijoille kirjeellä Ilmajoella, Jalasjärvellä ja Kuortaneella. Säiliön tyhjennysviikko kerrotaan myös jätelaskussa.

Toiminnan piirissä jo olevilla alueilla, Alavudella, Töysässä ja koko Seinäjoen alueella, tyhjennysajankohdan voi tarkistaa jätelaskustaan, mikäli ilmoitettu tyhjennysviikko on unohtunut. Tyhjennysviikko on sama kuin viime vuonna.

Merkitse saostus- ja umpisäiliö, auraa tie

Säippä kertoo, että mikäli asumislietteen saostus- tai umpisäiliö pitää sen valmistajan ohjeiden mukaan tyhjentää useammin kuin kerran vuodessa, kiinteistön haltijan tulee ottaa yhteyttä Etappiin. Mikäli kiinteistö on liitetty kunnan viemäriverkkoon, tulee myös ottaa yhteyttä Etappiin siinä vaiheessa, kun saa kirjeen jossa ilmoitetaan säiliön tyhjennyksestä. ”Etappiin kannattaa olla yhteydessä myös, jos säiliö täytyy sijaintinsa takia tyhjentää tiettynä vuodenaikana”, Säippä neuvoo.

Saostus- tai umpisäiliön haltijan tulee huolehtia siitä, että se on merkitty ja löytyy talvikeleilläkin. Myös aurauksesta tulee huolehtia talvella. Tämä siksi, että lieteauton käynnistä peritään hukkakäyntimaksu, jos se ei ole saanut tyhjennystä suoritettua siitä syystä, että saostussäiliölle pääsyyn on ollut este.

Poikkeuksia jätehuoltomääräyksistä asumislietteen saostussäiliön tyhjennyksen osalta voi anoa Lakeuden Jätelautakunnalta, mikä on Etapin omistajakuntien yhteinen lautakunta. puh. (06) 4214 946 tai www.ilmajoki.fi/jatelautakunta

Kunnan järjestämä lietekuljetus toimii siten, että lietekuljettaja valitaan kilpailuttamalla ja valittu kuljettaja tulee etukäteen suunnitellun ajoreitin mukaisesti tyhjentämään saostussäiliön vähintään kerran vuodessa. Kun ennen lietteen tyhjennyksestä tuli kaksi laskua, toinen kuljettajalta ja toinen jätevedenpuhdistamolta, tulee nykyisin vain yksi lasku, johon on laskettu molemmat. Etappi laskuttaa jätelaskussa sekä kuljetusurakoitsijan että puhdistamon puolesta. Etapilta tuleva lasku koostuu lietteen kuljetusmaksusta ja lietteen käsittelymaksusta.

Etapin tehtävä asumislietteen tyhjennysten osalta on kuljetusten kilpailuttaminen, kuljetusreittien tekeminen lieteautoille, laskutus kaikkien osapuolten puolesta ja asiakasrekisterin ylläpito.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, palvelu- ja laatupäällikkö Kati Säippä, puh. 040 7748 531