Biojäte kerätään vähintään viiden huoneiston taloyhtiöistä

Biojätteen erilliskeräys laajenee lokakuussa Etelä-Pohjanmaalla

Biojäte kerätään vähintään viiden huoneiston taloyhtiöistä

Kohta yhä useammalla eteläpohjalaisella on mahdollisuus kierrättää biojätteensä, kun biojätteen erilliskeräys laajenee Lakeuden Etapin toimialueella. Lakeuden jätelautakunta päätti asiasta 19.8.
Biojätteen erilliskeräys laajenee lokakuun alusta lähtien koskemaan myös vähintään viiden huoneiston taloyhtiöitä. Laajennus koskee noin 840 taloyhtiötä Etapin toimialueella.
Tähän asti biojätteet on kerätty vain vähintään 10 huoneiston taloyhtiöiltä, joita on 9 kunnan alueella reilu tuhat. Omakotiasujille suositellaan edelleen taajama-alueella biojätekimppaa lähinaapureiden kanssa tai kompostointia. Harvaan asutulla seudulla biojätteitä ei joka talon pihasta kannata isoilla autoilla hakea, siitä kun ei syntyisi ympäristöhyötyä.
Palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari kertoo, että biojäte halutaan kierrättää ja pois jätevoimalasta. Kuntien asukkailta on myös tullut runsaasti toiveita biojätteen keräykseen mukaan pääsemisestä, joten keräyksen laajentamisella vastataan myös asiakkaiden tarpeisiin.
Lakeuden jätelautakunta on lisännyt biojätteen keräyksen laajentamisen uusiin jätehuoltomääräyksiinsä, jotka myös astuvat voimaan lokakuun ensimmäisenä päivänä.
”Biojätteen keräyksen alkajaisiksi Etappi toimittaa biojäteastian niihin taloyhtiöihin, joista se vielä puuttuu. Jäteastia ja sen toimitus ovat maksuttomat”, Estakari lupaa. Biojäteastiat toimitetaan kiinteistöille syys- lokakuussa ja biojäteastian tyhjennykset alkavat tämän jälkeen.

Lajiteltu biojäte kierrätetään, jätevoimalassa siitä on haittaa

 Lajittelemalla biojätteet keräysastiaan voi jokainen keräyksen piiriin kuuluva kantaa kortensa kekoon kierrätyksen hyväksi. Etappi kierrättää biojätteen ja puhdistamolietteen maanparannusrakeeksi lannoituskäyttöön ja viherrakentamiseen.
”Biojätettä ei kannata polttaa jätevoimalassa, koska biokaasulaitos on rakennettu varta vasten biojätteen kierrätystä varten. Lisäksi märästä biojätteestä on haittaa jätevoimalan toiminnalle”, kiteyttää Estakari.
Biojätteen keräyksen laajentaminen liittyy Etapin laajempaan kampanjointiin biojätteen kierrätyksen tehostamiseksi. Etappi kampanjoi biojätteen kierrätyksen puolesta yhdessä naapurijäteyhtiöiden kanssa.
”Yhteisenä tavoitteena on lisätä biojätteen kierrätystä. Toinen tavoite on vähentää biojätteen määrää jätevoimalaan menevän jätteen joukosta”, Estakari listaa.
Etapin lajitteluohjeiden mukaisesti biojätteet voi laittaa oman kodin poltettavan jätteen astiaan, jos kimppakeräys tai kompostointikaan eivät asiakkaalle onnistu. Ensisijaisesti biojäte pyritään kuitenkin saamaan pois poltettavan jätteen astiasta, jos se vain on mahdollista.
Etappi tulee järjestämään taloyhtiöille erityisen biojätteen lajittelukilpailun. Myös kouluille on tarjolla omaa biojäteaiheista jäteneuvontaa. Esimerkiksi yläkoululaisille järjestetään biojäteaiheinen videokilpailu.

 Lisätietoja: Lakeuden Etappi, palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari, puh. 040 7748525