Asbesti tulee pakata esimerkiksi lasikuitusäkkeihin, vastaavan lujuuden omaaviin säkkeihin tai kannellisiin ämpäreihin.

Etapilta uusia ohjeita asbestin vastaanottoon

Jäteasemille pienet määrät, isot erät jätehuoltokeskukseen

 Lakeuden Etapin jätteiden vastaanotossa on tiukennettu pakkaamisohjeita asbestin osalta. Vaarallista jätettä olevan asbestin vastaanotto on ohjeistettu uudestaan työturvallisuusmielessä. Etapille tulee paljon erilaisten purkutöiden yhteydessä löytynyttä asbestia ja sen pakkaamisessa on usein toivomisen varaa.
Asbestin kanssa asioidessaan tulee muistaa, että kyseessä on terveydelle vaarallinen jäte, johon ei oikeasti parane paljain käsin ja ilman hengityssuojaimia koskea. Erityisen vaarallisia ovat ruiskutus- ja eristemassat, jotka helposti pölyävät purkamisen yhteydessä.
”Asbesti luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, koska käsitellessä siitä irtoaa kuitumaisia silikaattimineraaleja ilmaan. Nämä kuidut kulkeutuvat hengityksen kautta keuhkoihin ja varastoituvat aiheuttaen esimerkiksi keuhkosyöpää ja asbestoosia”, kertoo ympäristöinsinööri Mirva Hautala Etapista.
Asbestia on käytetty 1920 – 1990 -luvuilla yleisesti lämpöputkissa, ilmanvaihtokanavien eristeessä, palonsuoja-, kosteus- ja äänieristeissä, lattia- ja kattolaatoissa ja julkisivupinnoitteessa kuten mineriittilevyistä sekä vanhojen talojen huopakatteessa.
”Tämä on huomioitava erityisesti silloin kun on ostamassa vanhaa taloa”, Hautala muistuttaa. Erityisen paljon asbestia on käytetty -60 – 80-luvuilla. Tällöin kannattaa teettääkin asbestikartoitus ammattilaisella. 

Tiivis pakkaaminen tärkeää 

Asbesti aiheuttaa vaaraa pölytessään, kuten juuri purettaessa. Tästä syystä asbestia sisältävän rakennusmateriaalin purkaminen onkin luvanvaraista toimintaa ja siihen pitää käyttää ammattilaista apuna.
Etapin jäteasemille saa maksutta viedä 20 litraa asbestia tiiviisti pakattuna. Asbesti tulee pakata esimerkiksi lasikuitusäkkeihin, vastaavan lujuuden omaaviin säkkeihin tai kannellisiin ämpäreihin. Pussi ei saa missään kuljetuksen vaiheessa rikkoutua. Asbestipitoinen jäte on myös pidettävä erillään muusta jätteestä ja pakkaukseen tulee laittaa merkintä siitä, että kyseessä on asbesti.
”Viimeisen vuoden aikana meille on tullut asbestia noin 640 000 kiloa”, Hautala kertoo.
Asbestilevyt tulee pakata ja kuljettaa Etapin ohjeiden mukaisesti. Sopiva pakkausmateriaali on esimerkiksi lasikuituvahvisteinen bulkkipussi, auma-muovi, kevytpeite tai pressu. Suurempien asbestierien tuonnista tulee ilmoittaa etukäteen.
Etappi ei ota vastaan pakkaamatonta asbestia. Pakkaamatta alueelle tuoduista kuormista raportoidaan valvoville viranomaisille. 
Kattolevyt jotka voivat sisältää asbestia, luokitellaan asbestiksi. Mikäli kattolevyt eivät sisällä asbestia, tulee asiakkaan esittää jätteen vastaanotossa asiasta tehty asbestikartoitus- tai tutkimusraportti.