Eteläpohjalaisten lajittelemasta biojätteestä ja jätevedenpuhdistamoiden lietteistä tullaan jatkossa tuottamaan liikennepolttoainetta.

Etapin biokaasua ryhdytään hyödyntämään liikennepolttoaineena

Eteläpohjalaisten lajittelemasta biojätteestä ja jätevedenpuhdistamoiden lietteistä tullaan jatkossa tuottamaan liikennepolttoainetta, kun Lakeuden Etappi Oy ryhtyy toimittamaan biokaasua Suomen Lähikaasu Oy:lle. Etappi tulee toimittamaan Suomen Lähikaasulle biokaasulaitoksen ylijäämäkaasua näillä näkymin ainakin 10 vuotta.

Biokaasuautoilu alkaa jo olla tätä päivää, vaikka se onkin vasta yleistymässä. Kysymyksessä ei siis ole tieteistarina, vaan Etapin biokaasulla tullaan ihan käytännössä tankkaamaan autoja, kunhan hankkeessa edetään. Biokaasulaitos tuottaa jatkojalostukseen käytettävää biokaasua vuositasolla arviolta 1,6 miljoonaa kuutiota, josta saadaan liikennepolttoainetta lähes miljoonaa bensiinilitraa vastaava määrä. Tämä riittää henkilöautokäytössä keskimääräisellä ajomäärällä lähes 800 ajoneuvon tarpeisiin.

”Etapin tavoitteena on hyödyntää kaikki taloudellisesti järkevät jätteen käsittelyssä syntyvät jäännöserät”, sanoo toimitusjohtaja Tenho Hakola Lakeuden Etapista. Pitkä sopimuskausi on hänen mielestään osoituksena siitä, että tässä tähdätään pitkäjänteiseen toimintaan.

Etapin oma biokaasulaitos valmistui vuonna 2007, ja on näin ollen toiminut jo pitkään. Siellä tuotetaan erilliskerätystä biojätteestä ja puhdistamolietteistä biokaasua ja maanparannusraetta. Hakolan mukaan laitos on pystynyt jo tähän mennessä vastaamaan hyvin ravinteiden kierrätystavoitteeseen kiinteän lopputuotteen osalta. Nyt saadaan myös tuotetulle biokaasulle lisää hyödyllistä käyttöä. Tähän saakka biokaasua on käytetty lähinnä biokaasulaitoksen prosessin pyörittämiseen, liikennepolttoaineena hyödynnettäväksi tullaan toimittamaan tästä yli jäävä kaasu.

”Biokaasun hyötykäyttö tulee täydentämään hyvin ja taloudellisesti kannattavasti myös tämän käsittelyssä syntyvän jäännöserän”, Hakola toteaa. Hänen mukaansa Lakeuden Etapin hallitus on kuluneen kevään aikana harkinnut erilaisia vaihtoehtoja ylijäämäkaasun hyödyntämiseksi, ja liikennepolttoaineeseen on nyt päädytty.

”Etapin biokaasulaitoksen biokaasun liikennepolttoainekäyttö jatkojalosteena on jatkumoa viime vuonna Seinäjoen Elinkeinokeskuksen tilaamaan esiselvitykseen, missä hahmoteltiin liiketoiminnallisia ja teknisiä malleja biokaasun liikennepolttoainekäytön mahdollistamiseen kaasuputkiverkoston ulkopuolisilla alueilla”, kertoo hallituksen puheenjohtaja Esa Salokorpi Suomen Lähikaasu Oy:stä. Esiselvitykseen osallistui myös Gasum Oy, joka ryhtyi myymään biokaasua omilla tankkausasemillaan lokakuussa 2011.

Suomen Lähikaasu Oy on vuonna 2012 perustettu seinäjokelainen yritys, joka kehittää biokaasun liikennepolttoainekäytön uusia liiketoimintamalleja ja teknologiasovelluksia.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, toimitusjohtaja Tenho Hakola, puh. 040 7748 532 ja Suomen Lähikaasu Oy, hall.pj. Esa Salokorpi, puh. 050 1241