Tänä vuonna maksujen korotuksessa oli nollalinja, keväällä 2015 jäteastian tyhjennyshintaa jopa laskettiin.

Etappi ei nosta jäteastian tyhjennyshintaa ensi vuonnakaan

Kotitalouksien jäteastian tyhjennyshinta ei nouse ensi vuonnakaan Lakeuden Etapin toimialueella. Tänä vuonna jätehuollon maksujen korotuksen suhteen oli jo nollalinja, keväällä 2015 jäteastian tyhjennyshintaa jopa laskettiin ja ensi vuonna pitäydytään edelleen asukasystävällisellä linjalla maksuissa.
Lakeuden jätelautakunta päätti ensi vuoden jätemaksutaksasta kokouksessaan eilen 4.11.
Jäteastian kertatyhjennys 240-litraiselle astialle maksaa keväisen hinnanalennuksen jälkeen siis ensi vuonnakin edelleen 7,63 euroa. Minimissään jätehuolto maksaa tämän mukaisesti neljän viikon välein tyhjennettävällä 140 litran jäteastialla Etapin toimialueen asukkaalle 111,83 euroa vuodessa. Vastaavasti 240 litran jäteastian tyhjennys neljän viikon välein maksaa 137,83 euroa vuodessa.  Luvut sisältävät jätteenkäsittelymaksun, jätteenkuljetusmaksun ja ekomaksun. Ekomaksu on molemmissa esimerkeissä 38,64 euroa vuodessa, mikä on sama kuin viime vuonna. Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyhinnat ja kuljetuskustannukset pysyvät niin ikään ennallaan.
Myös jäteasemien vastaanottohinnat säilyvät tämän vuoden tasolla. Ekomaksu ei nouse ekopisteiden käyttäjille, joita ovat omakotiasukkaat ja pienten taloyhtiöiden asukkaat. Yli 20 asunnon taloyhtiöissä ekomaksu nousee 0,49 eurolla, koska lasi- ja metallipakkausjätteen kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin tulee 670 kiinteistöä lisää kesäkuussa 2016. Myös ekopisteitä tullaan uudistamaan. Näin ollen Etapin palvelu paranee, kun lasit ja metallit noudetaan yhä useamman taloyhtiön pihasta maksutta.  
”Kiinteistökohtaista keräystä laajennetaan koska ns. pakkausjäteasetus astuu voimaan vuoden alusta ja sen seurauksena ekopisteiden määrä tulee vähenemään”, kertoo palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari Lakeuden Etapista.
Vastuu ekopisteillä kerättävien jätteiden keräyksestä siirtyy kunnallisilta jäteyhtiöiltä pakkausten valmistajille. Lainsäätäjä ei kuitenkaan velvoita tuottajia järjestämään yhtä laajaa keräysverkostoa kuin mitä Etappi on ylläpitänyt. Tuottajat eli RINKI Oy ei säilytä kaikkia nykyisiä ekopisteitä. Tästä syystä Etappi ryhtyy itse täydentämään kierrätettävien jätteiden keräysverkostoa säilyttämällä ja kehittämällä osaa niistä ekopisteistä, joita RINKI ei ota. Tämä siksi, että Etappi haluaa säilyttää kunnolliset kierrätysmahdollisuudet ja hyvän lajittelutason alueellaan sekä varmistaa poltettavan jätteen hyvän laadun.
”Rinki on omatoimisesti valinnut, mitkä ekopisteet se haluaa säilyttää ja tämän perusteella näyttää siltä, että syrjäisimmällä haja-asutusalueella ei olisi jatkossa riittävää ekopisteverkostoa. Noin 60 ekopistettä tulee poistumaan”, Estakari toteaa. Rinki on ilmoittanut ottavansa Etapin 200 ekopisteestä 70 ja rakentavansa itse 12. Etappi säilyttää itse reilut 60 ekopistettä Ringin listalta tippuneista pisteistä ja lisäksi laajentaa lasi- ja metallipakkausten kiinteistökeräystä.
”Jokainen ekopiste, minkä Etappi säilyttää, maksetaan ekomaksutuloilla. Vaikka vastuun kierrätyksestä ja sen kustannuksista pitäisi siirtyä lain mukaan pakkausten tuottajille ja jonka tuottajat perivät jo tuotteiden hinnassa”, Estakari tähdentää. Siksi Etapissa mietitään tarkkaan, mitkä ekopisteet ovat tärkeitä esimerkiksi sijaintinsa puolesta, jotta kustannukset eivät nousisi niin, että asiakkaiden hintoja pitää nostaa. Tästä syystä kaikkia esimerkiksi syrjässä ja vähäisellä käytöllä olevia ekopisteitä ei ole edes järkevää säilyttää.
Etapin valtiolle maksama jätevero nousee taas, 55 eurosta 70 euroon jätetonnilta. Estakarin mukaan Etappi ei kuitenkaan vie tätä korotusta kotitalousasiakkaiden hintoihin eikä myöskään yritysten loppusijoitettavan jätteen hintoihin.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari, puh. 040 7748 525 

.