Jätteen hyödyntämisellä tarkoitetaan hyödyntämistä energiana ja kierrättämistä raaka-aineena.

Etappi hyödynsi yhdyskuntajätteestä jo 97 prosenttia

Kaikki hyödynnettävissä oleva jäte pystytään hyödyntämään tänä päivänä Etelä-Pohjanmaalla. Siitä kertoo Lakeuden Etapin yhdyskuntajätteen hyödyntämisaste, mikä on viime vuoden tilastojen mukaan noussut jo 97 prosenttiin. Jätteen hyödyntämisellä tarkoitetaan hyödyntämistä energiana ja kierrättämistä raaka-aineena.
Vastaanotetun yhdyskuntajätteen määrä oli vuonna 2016 yhteensä noin 40 000 tonnia. Tästä määrästä vain kolme prosenttia päätyi enää loppusijoitukseen, mikä on erittäin hyvä tulos myös valtakunnan tasolla.
”Hyödyntämisasteen nousu on pitkäjänteisen työn ja investointien tulos. Hyvään lopputulokseen ovat vaikuttaneet biojätteen kierrätys omassa biokaasulaitoksessa ja poltettavan jätteen hyödyntäminen energiana Westenergyn jätevoimalassa, jonka suurin omistaja Etappi on”, arvioi Etapin tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari Lakeuden Etapista. Myönteiseen kehitykseen ovat hänen mukaansa vaikuttaneet myös osaava yhteistyökumppaniverkosto, asiakkaiden ansiokas lajittelu ja jäteasemien sekä ekopisteiden käyttö.
Hyödyntäminen on kehittynyt vuosien saatossa. Vielä 2000 -luvun alussa saatiin jätteistä hyödynnettyä vain noin 10 prosenttia. Biokaasulaitoksen valmistuttua hyödyntäminen nousi jo noin 50 prosenttiin, ja jätevoimalan toiminnan käynnistyttyä vuonna 2012 on vähitellen päästy nykyiseen korkeaan tasoon. 

Raaka-aineena jätteestä kierrätettiin 47 prosenttia

Jätteen kierrätyksessäkin Etappi on saanut hyvät tulokset, kun kierrätysaste kaikesta vastaanotetusta jätteestä on tänä päivänä 47 prosenttia. Kierrätettävät jätteet, kuten esimerkiksi haravointijätteet, pakkauslasi, metalli ja paperi, menevät uudelleen tuotantoon raaka-aineeksi.
Letonsaari kehottaa kuntien asukkaita käyttämään ahkerasti ekopisteitä ja kiinteistöillä olevia erilliskeräysastioita, jotta kierrätys toimii. Vaikka lajittelu onkin hyvällä tasolla, niin parantamisen varaakin on. Esimerkiksi biojätettä pujahtaa hänen mukaansa poltettavan jätteen astiaan vielä niilläkin kiinteistöillä, joilla biojätteen keräys on järjestetty.
Ravinnekierrätys Etapissa käynnistyi jo kymmenen vuotta sitten, kun biokaasulaitoksessa ryhdyttiin tuottamaan maanparannusraetta biojätteestä ja puhdistamolietteestä.
Hyödyntämisen ulkopuolelle jäävä loppusijoitettava jäte on Letonsaaren mukaan jätettä, mille ei ole olemassa hyödyntämiskanavaa. Sellaista jätettä on esimerkiksi PVC-muovi ja likainen eristevilla, joita ei voi hyödyntää energianakaan. Tämä jäte tulee pääasiassa teollisuudesta ja rakentamisesta.
”Kotitalouksissa ei enää juurikaan synny loppusijoitukseen eli kaatopaikalle menevää jätettä, vain esimerkiksi likainen kipsilevy ja lasikuitu ovat sellaisia”, Letonsaari toteaa.

 Lisätietoja: Lakeuden Etappi, tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari, puh. 040 7748522