Biojäte heikentää energian laatua jätevoimalassa, kierrättämällä siitä saadaan ravinteet talteen.

Etappi kampanjoi biojätteen kierrätyksen puolesta 

Biojäte heikentää energian laatua jätevoimalassa, kierrättämällä siitä saadaan ravinteet talteen.

Lakeuden Etappi on ryhtynyt kampanjoimaan biojätteen kierrätyksen puolesta yhdessä naapurijäteyhtiöiden kanssa. Pohjalaisjäteyhtiöistä Stormossen Vaasassa ja Vestia Ylivieskassa kampanjoivat omilla alueillaan samalla asialla. Myös tavoite on yhteinen: saada biojätteet niitä varten olevaan käsittelyyn ja kierrätykseen sekä vähentää biojätteen määrää jätevoimalaan menevän jätteen joukosta.
”Haluamme aktivoida kuntalaiset nykyistä tehokkaampaan biojätteen lajitteluun”, kiteyttää Etapin palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari kampanjan tarkoituksen. Tähän mennessä Etapin keräykseen on kertynyt noin 56 kiloa biojätettä per asukas vuositasolla, kun nyt tavoitteena on nostaa määrä yli 60 kiloon, mikä on valtakunnallinen keskitaso.

Jokainen suomalainen heittää ruokaa roskikseen vuosittain 20 – 30 kiloa. Ensisijaisesti ruokajätteen määrää tulisikin vähentää, mutta kun sitä syntyy, on tärkeää ainakin lajitella se oikein. Näin jäte saadaan kiertoon, taloyhtiöiden biojäteastiasta biokaasuksi ja kierrätyslannoitteeksi, omakotitalouksissa kompostoimalla mullaksi.
”On turhaa polttaa biojätettä jätevoimalassa, koska meillä on oma biokaasulaitos rakennettuna sitä varten. Lisäksi märästä biojätteestä on haittaa jätevoimalassa, koska se heikentää jätteestä saatavan energian laatua. Myös ruokajätteen sisältämä suola on haitallista laitoksen tekniikalle”, Estakari sanoo.
Mitä biojätteelle sitten tapahtuu, kun sen lajittelee keräysastiaan? Lakeuden Etappi tuottaa omassa biokaasulaitoksessaan keräämästään biojätteestä yhdessä puhdistamolietteen kanssa biokaasua ja maanparannusraetta lannoituskäyttöön ja viherrakentamiseen. Biokaasua käytetään laitoksen energiana sen toiminnan pyörittämiseen.

 Biojätekimpalla säästöä jätekustannuksiin

 Biojätteet kerätään isoista 10 asunnon taloyhtiöistä ja lisäksi biokaasulaitokseen tulee biojätettä isommista laitoksista, kuten kouluista, vanhainkodeista, terveyskeskuksista ja esimerkiksi elintarviketeollisuudesta.
Omakotiasukkailla taajama-alueella on mahdollista perustaa halutessaan myös biojätekimppoja. Muille suositellaan kompostointia biojätteille.
”Kotikompostointia suosimme ilman muuta ja kompostointineuvonta on yksi jäteneuvonnan osa-alue. Lisäksi taajama-alueilla omakotiasukkailla on mahdollisuus järjestää biojätekimppa, jos on viisi omakotitaloa kimpassa”, Estakari kertoo. Molemmilla tavoilla voi säästää myös jätekustannuksissa.
”Jos kaikki nämä vaihtoehdot on poissuljettu, voi laittaa biojätteet oman kodin poltettavan jätteen astiaan, mutta sitä pidämme vasta viimeisenä vaihtoehtona”, sanoo Estakari.

Erilliskeräyksen laajentamista suunnitellaan

Tiedotus ja erilaiset neuvontatilaisuudet biojäteteemalla ovat Etapin kevään avaus biojätekampanjointiin. Käytännön toimina jäteyhtiö suunnittelee biojätteen erilliskeräyksen laajentamista myös pienempiin taloyhtiöihin, jolloin yhä useammalla taloudella olisi mahdollisuus biojätteen lajitteluun.
”Kampanjan puitteissa kehitetään myös kannustimia lajittelun tehostamiseksi, esimerkiksi järjestämällä taloyhtiöille kilpailu biojätteen keräämisessä ensi syksynä”, Estakari kertoo. Myös kouluille tullaan suuntaamaan neuvontakampanjaa eri tavoin, esimerkiksi nuorille suunnatulla videokilpailulla.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari, puh. 040 7748 525