Urakoiden vaihtuminen ja ajoreittien tehostaminen muuttavat asumislietteen tyhjennysten tyhjennysajankohtaa.

Lakeuden Etappi kilpailutti asumislietteen kuljetuksia – uudet urakat alkavat huhtikuussa Alavudella

Urakoiden vaihtuminen ja ajoreittien tehostaminen muuttavat asumislietteen tyhjennysten tyhjennysajankohtaa.

Lakeuden Etapin asumislietteen lietekuljetusten kilpailutus tuo urakoitsijavaihdoksia Alavudella. Uutena urakoitsijana aloittaa Kone Karat Oy, jonka urakka alkaa Alavudella huhtikuun alussa.

Aikaisemmin Alavus oli jaettuna kahteen eri urakka-alueeseen, joita urakoivat Kuljetus Savolainen Oy ja Traktori urakointi A. Korkonen Oy.

Muutokset urakka-alueissa tarkoittavat myös sitä, että tyhjennysreittejä on jouduttu muuttamaan ja tehostamaan. Uusien reititysten myötä keräysalueita on saatu tiivistettyä siten, että samoilla alueilla ei enää ajeta niin usein. Näin saadaan myös hukkakilometrejä vähennettyä. Reititystä tullaan jatkossa tarkentamaan edelleen.

Tyhjennysajankohtien muutokset vaihtelevat asiakkaittain. Uusi tyhjennysajankohta näkyy jätelaskussa. Lisäksi niille asiakkaille, joiden saostussäiliö tullaan tyhjentämään huhtikuussa, lähetetään vielä asiasta kirje. Niihin asiakkaisiin, joiden normaali tyhjennysajankohta siirtyy huhtikuulta maaliskuulle, tullaan myös olemaan yhteydessä etukäteen.

Etappi pyrkii toimimaan niin, että urakoitsijavaihdoksesta johtuvat muutokset sujuvat häiriöttä ja saostussäiliöiden tyhjentäminen hoituu tehokkaasti.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, kuljetuspäällikkö Janne Väänänen, puh. 040 7748 524