Kierrätyksen edistyminen ja toimintaketjun tehokkuus mahdollistavat hinnan alentamisen jo toistamiseen parin vuoden sisällä.

Etappi laskee jäteastian tyhjennyshintaa taas

Jäteastian tyhjennyshintaa lasketaan Etelä-Pohjanmaalla. Lakeuden jätelautakunta hyväksyi Etapin esittämän viiden prosentin alennuksen jätetaksan poltettavan jätteen käsittelykustannuksiin astiatyhjennyksissä. Lisäksi syvä- ja pintakeräyssäiliöiden kuljetusmaksun osuutta lasketaan 10 prosenttia.  Jätelautakunta päätti asiasta kokouksessaan 8.2.
Hinnanmuutoksessa 240 litran poltettavan jätteen jäteastian tyhjennyshinta alenee koko Etapin toimialueella 7,63 eurosta 7,44 euroon per tyhjennyskerta. Myös poltettavan jätteen tonniperusteinen vastaanottohinta laskee.
Etapin hintakehitys on ollut viime vuosina asiakkaille suosiollista. Etappi ei ole nostanut jäteastian tyhjennyshintaa viime vuosina, ja vuonna 2015 keväällä tyhjennyshintaa laskettiin myös.
”Toiminnan tehokkuuden parantumisen myötä voimme tuoda sen vaikutuksia myös asiakkaiden eduksi. Nostoperusteisten jätesäiliöiden määrän kasvaessa on logistinen tehokkuus parantunut ja voimme alentaa kuljetushintaa”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Kontio.
Poltettavan jätteen osalta kierrätyksen edistyminen ja toimintaketjun tehokkuus mahdollistavat hänen mukaansa hinnan alentamisen jo toistamiseen parin vuoden sisällä. Kontio kiittää myös kuntien asukkaita hyvästä lajittelusta, mikä on osaltaan ollut auttamassa kierrätyksen eteenpäin menossa.
Asumisessa syntyvän lietteen saostus- ja umpisäiliöiden hintaan on myös tulossa muutoksia. Muutoksella tarkistetaan hintojen kustannusvastaavuutta. Saostussäiliöiden käsittelymaksuun liittyvä tuotantokustannus nousee saostussäiliön osalta 0,95 euroa per kuutio ja laskee umpisäiliön osalta 1,45 euroa per kuutio.
Hinnanmuutokset tulevat voimaan huhtikuun alusta lähtien.