Lakeuden Etapin tekemän jätetutkimuksen tulosten perusteella 94 painoprosenttia kotitalouksien jätteistä on jätevoimalassa poltettavaksi soveltuvaa.

Etappi tutki kodin jäteastian sisällön

Jopa 94 prosenttia on jätevoimalaan soveltuvaa jätettä

Lakeuden Etapin tekemän jätetutkimuksen tulosten perusteella 94 painoprosenttia kotitalouksien jätteistä on jätevoimalassa poltettavaksi soveltuvaa. Etappi teki nyt toista kertaa tutkimuksen jätteen laadusta selvittääkseen, mitä kotitaloudet laittavat kodin jäteastiaan ja kuinka suuri osuus jätteestä on oikein lajiteltu. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2010, ennen jätevoimalan käynnistymistä. Tuolloin poltettavaksi soveltuvaa jätettä oli 87 prosenttia astian sisällöstä.

Tutkimuksen lopputulos varmisti sen, että kodin jäteastian sisältö soveltuu hyödynnettäväksi energiana jätevoimalassa. Näyttää siltä, että tieto poltettavan jätteen oikeasta lajittelusta on mennyt perille, ja että kuntien asukkaat noudattavat hyvin lajitteluohjeita.

Etapin ympäristöinsinööri Mirva Hautalan mukaan tutkimus osoitti sen, että eteläpohjalaiset ovat parantaneet lajitteluaan entisestään. Pääsääntöisesti kierrätettävä jäte, eli lasi, paperi ja metalli, sekä vaaralliset jätteet osataan lajitella erilleen oman kodin jäteastiaan laitettavista jätteistä.

”Suurin osa kotitalouksien jäteastian sisällöstä on täysin energiana hyödynnettäväksi sopivaa. Pääasiassa jäteastiat sisältävät erilaisia muovipakkauksia, kartonkia, pahvia, tekstiiliä, hygieniatuotteita”, Hautala luettelee tuloksia.

Jätetutkimuksessa selvitettiin, minkälaista kotitalouksien jäteastioiden sisältö on ja mikä on eri jätejakeiden osuus kotitalouksien jätekuormissa. Tutkimus tehtiin tutkimalla 58 jäteauton kuormat satunnaisotantana. Näistä kuormista otettiin kokoomanäyte kustakin 240 -litran jäteastiaan. Jäteastiaan kerätyt pussit avattiin ja niiden sisältö tutkittiin. Näytteet lajiteltiin jätelajeittain ja eri jätelajit punnittiin. Tulokset kirjattiin ylös.

Sähkölaitteet vähenivät jäteastioista

Tutkimus tehtiin jätehuoltokeskukseen normaalien jätekuljetusten kautta tuoduista kotitalouksien jätteistä. Tutkimuksen teki Etapissa kesätyöntekijänä toiminut ympäristöteknologian insinööriopiskelija Kati Kuuttila.

”Yhteensä jätettä punnittiin noin reilu 1,5 tonnia. Tutkittujen näytteiden perusteella vain noin 6 painoprosenttia on jätevoimalaan soveltumatonta jätettä ”, Hautala kertoo.
Jätetutkimuksen tulosten perusteella voidaan Hautalan mukaan olla tyytyväisiä siihen, että jätteen laatu täyttää jätevoimalan vaatimukset niinkin hyvin. Myönteistä on myös se, että Etelä-Pohjanmaalla osataan lajitella sähkö- ja elektroniikkalaitteet hyvin erikseen. Niitä ei jäteastioista juuri löytynyt, sähkölaitteiden osuus jätteistä oli vähentynyt edelliseen tutkimukseen verrattuna selvästi.

Vaarallista jätettä astioista löytyi Hautalan mukaan onneksi hyvin vähän. Silti vähäkin on liikaa, kun puhutaan ympäristöä kuormittavista vaarallisista jätteistä. Sellaisia ovat esimerkiksi paristot, joita ei saa laittaa poltettavan jätteen joukkoon. Ne otetaan maksutta vastaan paristoja myyvissä liikkeissä ja jäteasemilla.

”Jätteen joukossa oli myös kierrätettäviä lasi- ja metallipakkauksia, joille on kuitenkin olemassa oma keräysjärjestelmänsä. On turhaa viedä lasia ja metallia voimalaan poltettavaksi, koska niistä ei saada energiaa, ja lisäksi ne voitaisiin kierrättää uudelleen raaka-aineeksi. Etapilla on kattava 200 ekopisteen verkosto lasia, metallia ja paperia varten”, Hautala huomauttaa.

Biojätettä tutkitussa jätteessä oli jonkin verran, mikä on kuitenkin Etapin lajitteluohjeiden mukaisesti sallittua, jos kiinteistöllä ei ole biojätteen keräystä tai jos ei ole mahdollisuutta omaan kompostiin.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, ympäristöinsinööri Mirva Hautala, puh. 044 5744 933