Myös ekopisteitä osataan käyttää Etelä-Pohjanmaalla, sillä pisteiltä kerättävä kierrätettävien jätteiden määräkin on ollut noususuuntainen.

Etappi tyhjensi pöntön poikineen: yli miljoona astiatyhjennystä vuodessa

Jäteasemia ja ekopisteitä käytetään kiitettävästi

Jätehuollossa riittää työtä ja homma myös toimii. Tämä käy ilmi, kun tarkastellaan Lakeuden Etapin asiakastapahtumia vuoden 2012 osalta. Jäteastian tyhjennyksiä oli yli miljoona ja jäteasemien kävijämäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Suhteessa tyhjennysmääriin Etapille tulee hyvin vähän palautetta tyhjentämättä jääneistä astioista. Myös ekopisteitä osataan käyttää Etelä-Pohjanmaalla, sillä pisteiltä kerättävä kierrätettävien jätteiden määräkin on ollut noususuuntainen.

Kuntalaiset osaavat lajitella jätteensä ja käyttää jäteasemien palveluita Etelä-Pohjanmaalla. Tämä selviää Lakeuden Etapin jäteasemien viime vuoden asiakasmäärätilastoista. Jäteasemilla kävi vuonna 2012 yhteensä 103 707 asiakasta. Asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosien myötä ja sadan tuhannen asiakkaan raja rikottiin jo toissavuonna.

Eniten kävijöitä oli viime vuonna Seinäjoki-Nurmon jäteasemalla, jossa kävi yhteensä 31 447 asiakasta. Kasvua oli noin tuhannen käynnin verran. Seinäjoki-Nurmo ei kuitenkaan asukasmäärään suhteutettuna ole vilkkain asema.
Suhteessa kunnan asukaslukuun asiakkaita kävi eniten Lapuan jäteasemalla, jossa asioi viime vuonna 17 327 asiakasta. Nousua edellisvuoteen oli liki 1000 asiakkaan verran. Seuraavaksi tulee Ilmajoki 10 958 asiakkaalla ja Kurikan jäteasema, jossa kävi 9 586 asiakasta viime vuonna. Myös Kanta-Kauhavan jäteasema sinnitteli kävijätilastojen kärkisijoilla 8 547 asiakkaalla.

Asukaslukuun suhteutettuna Lapuan jäteaseman käyttöaste oli 122 prosenttia ja Kanta-Kauhavan noin 107 prosenttia. Ilmajoen jäteasema ei jää kauaksi tästä, siellä käyttöaste kipusi 94 prosenttiin. Jäteaseman käyttöaste oli viime vuonna pienin Töysän ja Peräseinäjoen jäteasemilla, Töysässä käyttöaste oli vajaa 27 ja Peräseinäjoella noin 42 prosenttia.

Lapualaiset edelleen ahkerimpia jäteaseman käyttäjiä

Lapualaiset näyttävät esimerkkiä muille eteläpohjalaisille myös jäteaseman kävijätiheyden osalta. Lapuan jäteasemalla kävi viime vuonna eniten asiakkaita aukiolotunnissa, mikä oli noin 20 kävijää per aukiolotunti. Seinäjoki-Nurmon jäteasemalla kävi liki 16 asiakasta, Kauhavalla 15 ja Kurikassa 14 asiakasta aukiolotunnissa.
”Etappi seuraa asiakasmääriä ja sen perusteella tekee johtopäätöksiä jäteasemien aukioloajan tarpeesta. Vilkkaimmilla asemilla, Lapualla, Kurikassa ja Seinäjoki-Nurmon jäteasemalla jäteasemien aukioloa onkin lisätty, esimerkiksi pitämällä niitä auki myös lauantaisin”, toteaa jätehuoltoinsinööri Mauri Rajamäki Etapista. Tänä vuonna lauantain aukiolot jatkuvat, Kurikan ja Seinäjoki-Nurmon osalta huhtikuusta lähtien, Lapuan jäteasema on pidetty auki lauantaisin ympäri vuoden.

Asiakastapahtumat vuonna 2012

Viime vuonna Lakeuden Etappi teki 1 034 726 jäteastian tyhjennystä. Näistä kodin poltettavan jäteastian tyhjennyksiä oli 930 326. Jäteyhtiön toimialueella on yhteensä 40 323 poltettavan jätteen astiaa kunnallisessa jätteenkuljetuksessa.
”Suhteessa tyhjennettävien jäteastioiden määrään Etapille tulee hyvin vähän palautetta tyhjentämättä jääneistä astioista tai muuta astiantyhjennykseen liittyvää palvelua koskevaa kielteistä palautetta”, toteaa palvelu- ja laatupäällikkö Kati Säippä.
Etapin nettisivujen kautta tuli kokonaisuudessaan asiakaspalautteita viime vuonna 307 kappaletta. Poltettavan jäteastian tyhjennystä koski näistä 145 palautetta.
Sähköinen asiointi on lisääntynyt jätehuollon asiakkaiden keskuudessa. Etapin nettisivujen kautta voi sähköisillä lomakkeilla hoitaa esimerkiksi muutot ja liittymiset asiakkaaksi. Vuonna 2012 tehtiin 2041 asiointia Etapin nettisivujen kautta, kun vuonna 2011 vastaava luku oli 1848. Vuonna 2010 sähköisiä asiointeja oli 1380 kappaletta ja 937 kappaletta vuonna 2009.

Etapin asiakaspalveluun soitettiin viime vuonna 13 332 kertaa. Puheluiden määrä on vähentynyt rinnakkain nettiasioinnin kasvun myötä, mikä on merkkinä siitä, että sähköisille palveluille on jätehuollossakin kysyntää.

Lisätietoja: Palvelu- ja laatupäällikkö Kati Säippä, puh. 040 7748 531