Etapin asiakkaiden lajittelutaso on säilynyt kiitettävänä. Jopa 94 prosenttia kodin poltettavasta jätteestä on oikein lajiteltua.

Eteläpohjalaisten roskapussien sisältö tutkittiin

Etapin asiakkaiden lajittelutaso on säilynyt kiitettävänä

Lakeuden Etapin tekemän jätetutkimuksen tulosten perusteella 94 painoprosenttia kotien roskapussin sisällöstä on oikein lajiteltu eli jätevoimalassa poltettavaksi soveltuvaa. Etappi teki nyt kolmatta kertaa tutkimuksen poltettavan jätteen laadusta selvittääkseen, mitä kotitaloudet laittavat kodin jäteastiaan ja kuinka suuri osuus jätteestä on oikein lajiteltu. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2013. Tuolloin oikein lajitellun jätteen osuus oli sama 94 prosenttia, joten lajittelu on säilynyt hyvällä tasolla.
”Voimme olla tyytyväisiä tulokseen. Tutkimus vahvistaa edellisen tutkimuksen paikkansa pitävyyden, eli Lakeuden Etapin toimialueen asukkaat osaavat lajitella jätteensä hyvin”, toteaa ympäristöinsinööri Jussi Niskala Lakeuden Etapista. Hänen mukaansa tulos noudattelee valtakunnallista tasoa.
Tutkimuksen lopputulos varmisti sen, että kodin jäteastian sisältö soveltuu hyödynnettäväksi energiana jätevoimalassa.
”Suurin osa kotitalouksien jäteastian sisällöstä on täysin energiana hyödynnettäväksi sopivaa. Pääasiassa jäteastiat sisältävät erilaisia likaisia muovipakkauksia, kartonkia, pahvia, tekstiiliä ja hygieniatuotteita”, Niskala luettelee.
Myös biojätettä roskapusseista löytyy. Jopa noin 35 prosenttia tutkittujen näytteiden osuudesta oli biojätettä. Niskala huomauttaa, että biojätteen laittaminen poltettavan jätteen astiaan on Etapin lajitteluohjeiden mukaan sallittua niissä talouksissa, joissa biojätteen erilliskeräystä ei ole järjestetty.
Pyrkimyksenä on kuitenkin saada biojätteen määrää vähennettyä jätevoimalaan menevän jätteen seasta, koska siitä on haittaa jätevoimalan energiana hyödyntämiselle. Tästä syystä Etappi myös laajentaa biojätteen kierrätysmahdollisuutta toimialueellaan viiden huoneiston tai isompiin taloyhtiöihin. Muilla kiinteistöillä kannustetaan biojätekimppoihin ja biojätteen kompostointiin.

Vaarallista jätettä hyvin vähän 

Jätetutkimuksessa selvitettiin, minkälaista kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastioiden sisältö on ja mikä on eri jätejakeiden osuus kotitalouksien jätekuormissa. Tutkimus tehtiin tutkimalla 50 jäteauton kuormat satunnaisotantana. Näistä kuormista otettiin kokoomanäyte kustakin 240 litran jäteastiaan. Näytteet lajiteltiin jätelajeittain ja eri jätelajit punnittiin.
Tutkimus tehtiin jätehuoltokeskukseen normaalien jätekuljetusten kautta tuoduista kotitalouksien jätteistä.
”Yhteensä jätettä punnittiin noin reilu 1,5 tonnia. Tutkittujen näytteiden perusteella vain noin kuusi painoprosenttia on jätevoimalaan soveltumatonta jätettä ”, Niskala kertoo.
Vaarallista jätettä astioista löytyi Niskalan mukaan edelleen, mutta onneksi vain vähän. Määrä oli noin 0,3 prosenttia. Seasta löytyi esimerkiksi lääkkeitä, kemikaaleja ja paristoja. Vaarallisille jätteille on kuitenkin maksuton vastaanotto Etapin jäteasemilla ja apteekit ottavat maksutta vastaan vanhat lääkkeet.
Etapin jätetutkimus tehtiin ensimmäistä kertaa valtakunnallisen Laatujäte-hankkeen suosituksen mukaisesti, mikä varmistaa Niskalan mielestä tutkimustulosten laajemman vertailtavuuden.

 Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, ympäristöinsinööri Jussi Niskala, puh. 044 5744 933