Lietekaivojen tyhjennykset jatkuvat Alavudella ja Töysässä samaan tapaan kuin viime vuonna, eli Etapin kilpailuttamat lietekuljettajat käyvät tyhjentämässä kaivon aikaisemmin ilmoitetulla viikolla. Etappi ei nyt erikseen ilmoita kaivon tyhjennyksestä, koska siihen ei ole tullut muutoksia viime vuoteen.

Lieteauto tulee Alavudella ja Töysässä samalla viikolla kuin viime vuonna

Etappi ei erikseen ilmoita kaivon tyhjennyksestä tänä vuonna. Kannattaa muistaa auraus.

Lietekaivojen tyhjennykset jatkuvat Alavudella ja Töysässä samaan tapaan kuin viime vuonna, eli Etapin kilpailuttamat lietekuljettajat käyvät tyhjentämässä kaivon aikaisemmin ilmoitetulla viikolla. Etappi ei nyt erikseen ilmoita kaivon tyhjennyksestä, koska siihen ei ole tullut muutoksia viime vuoteen.

Viime vuonna kaikille lietekaivon haltijoille ilmoitettiin kirjeitse viikko, jolla lieteauto käy kaivon tyhjentämässä. Tyhjennysviikko on tänä vuonna edelleen sama, joten asiasta ei tule uutta ilmoitusta.

Kaivon haltijan kannattaa hyvissä ajoin ennen lieteauton tuloa huolehtia siitä, että kaivo on merkitty ja löytyy talvikeleilläkin. Myös aurauksesta tulee huolehtia. Tämä siksi, että lieteauton käynnistä peritään maksu, vaikka se ei olisi saanut tyhjennystä suoritettua, jos kaivolle pääsyyn on ollut este. Kaivon tyhjennykseltä ei myöskään välty sillä, että auto ei pääse paikalle, vaan tyhjennysajankohtaa siirretään ja auto tulee uudestaan. Lietekaivojen tyhjennys tuli Etapin vastuulle, kun Etapin omistajakuntien yhteinen, Ilmajoen kunnan hallinnoima, Lakeuden jätelautakunta päätti lietekaivojen tyhjennyksen kunnallistamisesta vuonna 2010.

Lietekaivot tyhjennetään Etapin omistajakuntien yhteisten jätehuoltomääräysten mukaisesti vähintään kerran vuodessa, ellei asiakas halua tyhjennystä useammin. Lietteet kuljetetaan kunnan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.