Jäteastian tyhjennysaikatauluihin tulee muutoksia Ilmajoella, kanta-Kurikassa, Lapualla, Töysässä ja Ähtärissä jätekuljetusten reittien tehostamisen takia. Käytännössä asukkaiden jäteastian tyhjennyspäivä tai -viikko muuttuu alkaen 14.11.

Uuden tyhjennyspäivän voi itse halutessaan tarkistaa OmaEtappi.com -verkkopalvelusta, mihin pääsee myös Etapin nettisivuilta osoitteesta etappi.com. Muutokset ovat nähtävillä palvelussa 14.11 alkaen.

”Tiedotamme muutoksesta henkilökohtaisesti kirjeellä niille asiakkaille, joille jäteastian tyhjennysajankohtaan tulee isompia muutoksia eli jos tyhjennyspäivä muuttuu viisi päivää tai enemmän”, kertoo logistiikkavastaava Ville Kuismin Lakeuden Etapista. Asukkaille lähtevässä kirjeessä kerrotaan tarkemmat toimintaohjeet.

Vähennetään ajokilometrejä ja päästöjä

Muutokset jäteastian tyhjennysajankohtaan johtuvat siitä, että ajoreittejä suunnitellaan ja optimoidaan mahdollisimman tehokkaaksi säännöllisin väliajoin, esimerkiksi urakoitsijan vaihtumisen yhteydessä. Kyseisillä alueilla urakoitsija vaihtui keväällä, jonka jälkeen optimointia ryhdyttiin suunnittelemaan. Urakoitsijana aloitti tuolloin Jätehuolto Laine. Reittien tehostamisesta on hyötyä ilmastopäästöjen vähentämisen kannalta, mikä on pitkällä tähtäimellä kaikkien etu.

”Tehokkailla ajoreiteillä vältetään hukkakilometrejä. Samalla myös polttoainetta säästyy ja autojen aiheuttamat päästöt vähenevät”, Kuismin toteaa.

Keskitetty jätekuljetusten kilpailutus on tutkitusti kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä. Kun jäteastian tyhjennyksiin suunnitellaan logistisesti tehokkaat tyhjennysreitit, voidaan saman seudun jäteastiat tyhjentää yhdellä autolla ja samalla ajokerralla täyteen välttäen näin turhaa edestakaisin ajamista. Sen sijaan, että jäteauto esimerkiksi kävisi useampana päivänä samalla alueella.