Ekomaksu ja jäteasemien vastaanottohinnatkin pysyvät ennallaan tehokkaan toiminnan ja korkean hyötykäyttöasteen ansiosta.

Jätemaksut eivät nouse ensi vuonna

Lakeuden jätelautakunta sinetöi nollalinjan

 Kotitalouksien jätemaksut eivät nouse ensi vuonna ollenkaan.  Myöskään ekomaksua ja jäteasemien vastaanottohintoja ei nosteta. Lakeuden jätelautakunta päätti ensi vuoden jätemaksutaksasta kokouksessaan eilen 5.11.
”Jätehuolto on lakisääteinen palvelu ja on erittäin tervetullutta, että hinnat asiakkaille pystytään pitämään toista vuotta samalla tasolla ilman korotuksia”, toteaa Lakeuden jätelautakunnan jäteasiamies Jenni Lehto.”
Jäteastian kertatyhjennys 240-litraiselle astialle maksaa ensi vuonna edelleen 8,05 euroa. Minimissään jätehuolto maksaa neljän viikon välein tyhjennettävällä 140 litran jäteastialla Etapin toimialueen asukkaalle 116,64 euroa vuodessa. Vastaavasti 240 litran jäteastian tyhjennys neljän viikon välein maksaa 143,29 euroa vuodessa. Luvut sisältävät jätteenkäsittelymaksun, jätteenkuljetusmaksun ja ekomaksun. Ekomaksu on molemmissa esimerkeissä 38,64 euroa vuodessa. Ekomaksulla katetaan ekopisteiden ja jäteasemien palvelu.
”Pystymme pitämään taksoissa nollatoleranssin hyvin suunnitellun toiminnan ansiosta. Jätteenkuljetuslogistiikka on tehokasta ja hyötykäyttöaste korkea”, toteaa talouspäällikkö Pentti Mannila Lakeuden Etapista. Kuntien asukkaat voivat vaikuttaa omalta osaltaan hyötykäyttöasteeseen hyvällä jätteiden lajittelulla, niin kuin nyt on käynytkin.
Paineita hinnankorotukseen vähentää Mannilan mukaan esimerkiksi se, että jäteyhtiön suuret investoinnit ovat jo tuottaneet tulosta. Sellaisia ovat oma biokaasulaitos biojätteille ja Pohjanmaan jäteyhtiöiden yhteinen jätevoimala, jossa Etappi on suurin omistaja.
Mannilan mukaan Etapin valtiolle maksama jätevero noussee 50 eurosta 55 euroon jätetonnilta, mutta se ei vaikuta kotitalouksien hintoihin, koska jätteiden hyödyntämisaste Etapin toimialueella on korkea ja hyödynnettävistä jätteistä ei makseta veroa. Jäteveron nousulla tulee olemaan vaikutusta lähinnä yritysten loppusijoitettavien jätteiden hintoihin. Asumisessa syntyvien lietteiden käsittelyhinnat ja kuljetuskustannukset pysyvät ennallaan ollen ensi vuonna 74,98 euroa per käyntikerta. Umpisäiliölietteen käsittelyhinta on ensi vuonna edelleen 6,49 euroa per kuutio, saostussäiliölietteen hinta on 32,34 euroa kuutiolta.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, toimitusjohtaja Pekka Kontio, puh. 040 7748 521 tai Lakeuden jätelautakunta, jäteasiamies Jenni Lehto, puh. 044 4191 879