Etappi haluaa kiinnittää huomiota biojätteen lajitteluun ja ruokahävikin vähentämiseen sekä jakaa tietoutta biojätteen erilaisista hyödyntämistavoista. Ruokahävikki ruokaa, joka on alun perin ollut syömäkelpoista mutta päätynyt silti roskiin. Ruokahävikin syntymistä voi siksi välttää ennakoimalla paremmin ruuan kulutusta tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka toisin.

Kilpailussa seurataan omaa biojätteen tuottamista sekä pohditaan sen hyödyntämisen muotoja.

Parhaan työn tehnyt luokka palkitaan! Jos työ toteutetaan pienemmissä ryhmissä, niin se luokka voittaa pääpalkinnon, jossa paras työ on tehty.

Tehtävänanto

Kuvaa kahden päivän ajan, millaista biojätettä sinulla syntyy. Jos tehtävä tehdään ryhmissä, voidaan lopulliseen tuotokseen valita sopivat otokset syntyneistä biojätteistä.

Pohtikaa sen jälkeen sitä, mitä biojätteelle tapahtuu:

  • Mikä kaikki on biojätettä?
  • Mihin laitat syntyneen biojätteen?
  • Miten ruokahävikki eroaa biojätteestä ja miten ruokahävikin syntymistä voisi ehkäistä?
  • Biojäte voidaan laittaa joko biojäteastiaan tai omaan kodin kompostoriin. Selvittäkää, mitä biojätteelle tapahtuu näissä vaihtoehdoissa ja mitä siitä tehdään.

Vastauksen tulee sisältää otettuja kuvia biojätteestä, sekä vastaukset kysymyksiin haluamallanne tavalla, esimerkiksi kuvina, videona, tekstinä tai kaaviokuvana.

Lähteenä käytetään Etapin nettisivuja. Myös Etapin nettisivuilta löytyviä kuvia saa hyödyntää.

Parhaan työn tehnyt luokka saa palkinnoksi retken Etapin jätehuoltokeskukseen Ilmajoelle sekä pizzalounaan. Kaikki kilpailuun osallistuneet oppilaat ja opettajat saavat myös yllätyspalkinnon!

Huomioithan, että vastausmateriaalia käytetään Etapin viestinnässä. Tuotoksia voidaan julkaista Etapin nettisivuilla, Etappi-aviisissa, Etapin sosiaalisen median kanavilla, vuosikertomuksissa ja historiikissa.

Ilmoita luokkasi mukaan!

Ilmoittautuminen on päättynyt.