Mies kaatamassa öljyä roskaämpäriin. Toinen sormi on pystyssä kiellon merkiksi.

Kampanjassa tehdään viisi erilaista vaarallisiin jätteisiin liittyvää tehtävää, jotka oppilaat voivat koota yhteen vapaavalintaisella tavalla esimerkiksi

 • esitelmänä
 • kuvina
 • videona
 • blogina
 • omana nettisivuna

Parhaan työn tehnyt luokka palkitaan! Jos työ toteutetaan pienemmissä ryhmissä, pääpalkinnon voittaa se luokka, jossa paras työ on tehty. Pääpalkintona on tuttuun tapaan kouluretki Westenergyn jätevoimalaan ruokailuineen.

Mitä on vaarallinen jäte?

Pienessä purkissa tai tuotteessa voi piillä iso vaara, jos sen sisältö on luokiteltavissa vaaralliseksi aineeksi. Vaarallista jätettä ovat esimerkiksi:

 • pesuaineet
 • liuottimet
 • aerosolit

Kampanjoimme ja jaamme tietoa vaarallisen jätteen oikeasta lajittelusta, koska asia on hyvin tärkeä. Kyseessä olevat jätteet aiheuttavat terveydellistä vaaraa ihmisille ja pilaavat ympäristöä.

Lisätietoa vaarallisesta jätteestä:

Osallistuminen vaarallisen jätteen kampanjaan

Vuoden 2020 vaarallisen jätteen kampanja järjestetään syksyllä. Kampanjasta tiedotetaan opettajille ajankohdan lähestyessä.

 1. Ilmoita luokka/ryhmä mukaan kampanjaan täyttämällä ilmoittautumislomake.
 2. Ilmoittautuneille yläkouluille lähetetään postitse julisteita ja tehtävänanto. Laittakaa julisteet koulun/kemian luokan seinälle. Tehtävänä on vastata viiteen kysymykseen vaarallisiin jätteisiin liittyen. Annamme teille täyden vapauden toteuttaa vastaukset parhaiten katsomallanne tavalla (esimerkiksi esitelmä, kuvat, video, blogi tai nettisivu). Ottakaa kuvia, olkaa luovia ja käyttää mielikuvitusta! Voitte työskennellä ryhmässä, yksittäin tai pareittain, mutta pääpalkinnon tavoitteluun osallistutaan luokkana.
 3. Kun tehtävät on tehty, opettaja käy tehtävät läpi luokan kanssa ennen niiden palauttamista. Palauttakaa tehtävät sähköpostilla osoitteeseen: oona.ollila@etappi.com.

Huomioithan, että vastausmateriaalia käytetään Etapin viestinnässä. Kaikki kilpailuun osallistuneet oppilaat ja opettajat saavat yllätyspalkinnon!

Lisätietoja Etapin ympäristökouluttajalta:

Oona Ollila
oona.ollila@etappi.com
040 641 5668

Lataa tehtävämoniste-pdf

Pieni mutta vaarallinen -kampanjan tehtävämoniste.