Kotitalouksista kerättävä poltettava jäte laitetaan kodin jäteastiaan, josta jäteauton kuljettaja noutaa jätteet toimitettavaksi edelleen jätevoimalaan energiana hyödynnettäväksi.

Jätevoimalan käynnistyminen ei muuta Etapin lajitteluohjeita

Jätteiden lajittelu yhdenmukaistuu Pohjanmaan jäteyhtiöillä

Westenergyn jätevoimalan toiminnan käynnistyminen elokuussa ei aiheuta muutoksia Lakeuden Etapin jätteiden lajitteluohjeistukseen. Kotitalouksista kerättävä poltettava jäte laitetaan kodin jäteastiaan, josta jäteauton kuljettaja noutaa jätteet toimitettavaksi edelleen jätevoimalaan energiana hyödynnettäväksi.

”Kotien lajitteluohjeistus ei muutu uuden jätteen käsittelytavan myötä. Jätteet lajitellaan edelleen nykyisten ohjeiden mukaisesti poltettaviin jätteisiin, kierrätettäviin jätteisiin ja vaarallisiin jätteisiin Kierrätettävät ja vaaralliset jätteet toimitetaan ekopisteille ja/tai jäteasemille ohjeiden mukaisesti”, kertoo ympäristöpäällikkö Kati Säippä Etapista.
Käytännössä kuntalaisten jätteiden lajittelu yhdenmukaistuu Pohjanmaan alueella, kun kaikilla viidellä jätevoimalan yhteisesti omistavalla jäteyhtiöllä on vastedes samankaltainen lajittelujärjestelmä.

Etapilla nykyinen lajittelutapa on ollut toiminnan alusta asti käytössä. Etapin lajitteluohjeiden mukaisesti kotitalouksissa on yksi jäteastia poltettavalle jätteelle ja kierrätettävät jätteet viedään ekopisteille tai jäteasemille jätelajista riippuen. Biojätteille on järjestetty erilliskeräys isoimpiin taloyhtiöihin.

Kaatopaikka on jäänyt käytännössä historiaan, sillä eteläpohjalaisten kotien roskapussit ovat jo viime vuoden alusta menneet jätevoimalaa varten varastoon. Elokuussa ensimmäiset jätteet poltettiin, kun voimalan koepolttovaihe käynnistyi. Hyvin pieni osa kotitalouksien jätteestä on sellaista, mitä ei voida jätevoimalassa polttaa. Tällaista on esimerkiksi kipsilevy, eristevillat ja PVC-muovi. Nämä lajitellaan jäteasemilla edelleen kaatopaikkajätteeseen.

Kaatopaikalle päätyy loppusijoitettavaksi nykyään enää vähän jätettä, noin 10 prosenttia aikaisemmasta määrästä, ja suurin osa tästä polttokelvottomasta jätteestä tulee teollisuudesta.

Jätteiden sopivuus jätevoimalaan tutkittiin

Etapin tekemän jätetutkimuksen tulosten perusteella 87 painoprosenttia kotitalouksien jätteistä on jätevoimalassa poltettavaksi soveltuvaa jätettä. Etappi teki tutkimuksen jätteen laadusta selvittääkseen jo etukäteen, mitä kotitaloudet laittavat roskapussiinsa ja kuinka suuri osuus jätteestä soveltuu poltettavaksi jätevoimalassa.

Säipän mukaan tutkimus todisti sen, että eteläpohjalaiset ovat oppineet lajittelemaan jätteensä oikein. Tärkeintä lajittelussa hänen mielestään on, että vie lasit, metallit ja paperit ekopisteelle sekä isokokoiset jätteet ja vaaralliset jätteet jäteasemalle.
Tutkimuksessa roskapusseista löytyi hyvin vähän kierrätettävää jätettä, kuten lasi- ja metallipurkkeja, vaarallista jätettä ei juuri ollenkaan. Tosin Säipän mukaan aina on parantamisen varaa, niin kauan kuin väärää jätettä löytyy yhtään kodin jäteastiasta.

Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Kati Säippä, puh. 040 7748 531