Lakeuden Etapin tekemän jäteanalyysin perusteella 97,1 painoprosenttia kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastian sisällöstä on oikein lajiteltu ja jätevoimalassa energiana hyödynnettäväksi soveltuvaa. Etappi tutki jätteen laadun selvittääkseen, mitä kotitaloudet laittavat jäteastiaan.
Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2017, jolloin oikein lajitellun jätteen osuus oli 94,5 prosenttia. Lajittelu on siis kahdessa vuodessa mennyt oikeaan suuntaan.
”Suurin osa kotitalouksien jätteistä on oikein lajiteltu. Eniten jäteastiat sisältävät erilaista likaista muovia, kartonkia ja pahvia”, kertoo käsittelypäällikkö Marko Knuuttila Etapista.
Jäteastiaan päätyvästä muovista noin 85 prosenttia on muovipakkauksia. Etappi aikookin käynnistää muovipakkausten erilliskeräyksen isoimmilta taloyhtiöiltä vuoden alussa ja järjestää maksuttoman keräyksen jäteasemille, jotta muovipakkaukset saataisiin paremmin kierrätykseen.
Biojätteen osuus jäteastian sisällöstä on jatkanut vähenemistä, mikä on trendi, jonka toivotaan edelleen jatkuvan. Poltettavan jätteen joukossa oli biojätettä 31 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2017 oli 33. Määrä noudattaa valtakunnallista keskitasoa.
Knuuttila muistuttaa, että jos taloyhtiössä on biojätteen erilliskeräys järjestettynä, niin on tärkeää, että kaikki asukkaat sitä myös käyttäisivät.

Metalli, lasi ja sähkölaitteet vähenivät

Energiana hyödynnettäväksi soveltumatonta jätettä roskapusseissa oli 2,9 prosenttia. Tämä kertoo sen, että väärin lajiteltua jätettäkin kodin jäteastiaan päätyy. Onneksi sen osuus on kuitenkin vähentynyt.
”Myönteistä on se, että metallin, lasin ja sähkölaitteiden osuus roskapussin sisällöstä oli hieman vähentynyt”, Knuuttila toteaa.
Metallia löytyi poltettavasta jätteestä 1,3 prosenttia, kun sitä kaksi vuotta sitten oli 2,1 prosenttia. Lasin määräkin oli vähentynyt ollen 0,9, kun viime tutkimuskerralla se oli 1,4. Etappi on lisännytkin metalli- ja lasipakkausten erilliskeräystä kiinteistöiltä, mikä selittää positiivista tulosta.
Sähkölaitteiden määrä poltettavan jätteen seassa oli 0,30 prosenttia ja edelliskerralla 0,60.
Vaarallisen jätteen määrä jäteastioiden sisällöstä oli 0,13 prosenttia. Kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 0,15 prosenttia. Seasta löytyi edelleen esimerkiksi lääkkeitä ja paristoja. Lääkkeille on kuitenkin tarjolla Etapin järjestämä maksuton vastaanotto apteekeissa, ja paristoja kerätään kaupoissa.

Miten roskapussit tutkittiin?

Jäteanalyysissä selvitettiin kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastioiden sisältö ja eri jätelajien osuus jätekuormissa. Yhteensä 65 jäteauton kuormat analysoitiin siten, että kaikista toimialueen kunnista saatiin näytteitä. Kuormista otettiin kokoomanäytteet, jotka lajiteltiin ja punnittiin.
Tutkimus tehtiin jätehuoltokeskuksen siirtokuormaukseen tuoduista kotitalouksien jätteistä. Yhteensä jätettä punnittiin noin 1360 kiloa.
Etapin jätetutkimus tehtiin valtakunnallisen Laatujäte-hankkeen suosituksen mukaisesti, mikä varmistaa valtakunnallisen vertailtavuuden.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, käsittelypäällikkö Marko Knuuttila puh. 0400 290243