Polttokelvottoman jätteen määrä jäteastioissa on vähentynyt

Jätteen oikea lajittelu on hyvällä tasolla Etelä-Pohjanmaalla

Lakeuden Etapin tekemän jätetutkimuksen tulosten perusteella 94,5 painoprosenttia kotitalouksien roskapussin sisällöstä on oikein lajiteltu ja jätevoimalassa energiana hyödynnettäväksi soveltuvaa. Etappi tutki poltettavan jätteen laadun selvittääkseen, mitä kotitaloudet laittavat jäteastiaan ja kuinka suuri osuus jätteestä on oikein lajiteltu.
Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2015. Tuolloin oikein lajitellun jätteen osuus oli 94 prosenttia, joten lajittelu on kahdessa vuodessa pysynyt hyvänä ja hieman jopa noussut, vaikka parantamisen varaakin on.
”Suurin osa kotitalouksien jäteastian sisällöstä on oikein lajiteltu. Pääasiassa jäteastiat sisältävät erilaisia likaisia muovipakkauksia, kartonkia, pahvia, tekstiiliä ja hygieniatuotteita”, luettelee tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari.
Biojätteen osuus jäteastian sisällöstä on hieman vähentynyt, ja sen toivotaan edelleen vähenevän. Kehityksen suunta näyttää tutkimuksen mukaan kuitenkin olevan oikea. Poltettavan jätteen joukossa oli biojätettä 33 prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 35. Määrä noudattaa valtakunnallista keskitasoa.
Biojätteen keräystä on edellisen tutkimuksen jälkeen laajennettu koskemaan pienempiä, vähintään viiden huoneiston taloyhtiöitä. Lisäksi biojätteen lajittelun puolesta on Etapissa kampanjoitu eri tavoin.
”Jos taloyhtiössä on biojätteen erilliskeräys järjestettynä, niin toivoisimme, että kaikki asukkaat sitä myös käyttäisivät, koska jokaisessa taloudessa biojätettä syntyy enemmän tai vähemmän”, Letonsaari muistuttaa. 

Mitä muuta roskapusseista löytyi?

Väärää tavaraakin kotitaloudet edelleen laittavat jäteastiaan. Myönteistä on se, että metallin osuus roskapussin sisällöstä oli hieman vähentynyt. Metallia löytyi poltettavasta jätteestä 2,1 prosenttia.
”Etappi laajensi reilu vuosi sitten metallinkeräystä myös pienemmille taloyhtiöille, mikä selittää metallin lajittelun parantumisen suuntaa”, Letonsaari sanoo.
Lasin määrä oli pysynyt samana ollen 1,4 prosenttia jäteastian sisällöstä, vaikka myös lasin keräystä kiinteistöiltä on lisätty.
Myös sähkölaitteiden määrä poltettavan jätteen seassa oli sama kuin kaksi vuotta sitten eli noin puoli prosenttia.
Vaarallisen jätteen määrä, 0,15 prosenttia, oli puolittunut edellisestä tutkimuksesta. Seasta löytyi esimerkiksi lääkkeitä, kemikaaleja ja paristoja. Lajitteluohjeiden mukaan vaarallisia jätteitä ei saa laittaa poltettavan jätteen joukkoon, vaan niille on maksuton vastaanotto Etapin jäteasemilla. Apteekit ottavat maksutta vastaan vanhat lääkkeet.

 Mitä ja miten tutkittiin?

Jätetutkimuksessa selvitettiin kotitalouksien poltettavan jätteen jäteastioiden sisältö ja eri jätelajien osuus jätekuormissa. Tutkimuksessa analysoitiin 58 jäteauton kuormat suunnitelmallisesti siten, että kaikista toimialueen kunnista saatiin näytteitä.
Näistä kuormista otettiin kokoomanäyte kustakin 240 litran jäteastiaan. Näytteet lajiteltiin ja punnittiin.
Tutkimus tehtiin jätehuoltokeskukseen normaalien jätekuljetusten kautta tuoduista kotitalouksien jätteistä. Yhteensä jätettä punnittiin noin 1600 kiloa.
Etapin jätetutkimus tehtiin valtakunnallisen Laatujäte-hankkeen suosituksen mukaisesti, mikä varmistaa valtakunnallisen vertailtavuuden.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari, puh. 040 7748 522