Ilmoita asiasta Etappiin, että lieteauto ei tule turhaan paikalle

Kesämökin harmaat vedet saa nyt käsitellä itsekin

Ilmoita asiasta Etappiin, että lieteauto ei tule turhaan paikalle

Vapaa-ajan kiinteistöjen lietteiden tyhjennyksiin on tullut huojennuksia. Ns. kantovesikiinteistöillä, eli mökeillä, joissa käytetään vain kantovettä, voidaan harmaiden jätevesien eli pesuvesien lietteet käsitellä vaihtoehtoisesti myös itse. Tällöin saostussäiliöitä ei tarvitse tyhjentää aikaisempien ohjeiden mukaisesti lieteautolla, vaan lietteet voi kompostoida itse. Uusi käytäntö perustuu Lakeuden jätelautakunnan päätökseen ja astui voimaan alkaen 23.6.

Jäteasiamies Jenni Lehdon mukaan Lakeuden jätelautakunnan alueella osa kunnista vaatii kantovesikohteille saostussäiliökäsittelyä. Tällaisissa tapauksissa syntyvä lietemäärä on kuitenkin ollut hyvin vähäinen ja kiinteistöjen varustelutasona ei esimerkiksi ole suihkua sekä vesi tulee saostussäiliöön yleisimmin keittiön tiskialtaan kautta. Kyseiset kohteet ovat pääasiassa vapaa-ajan asuntoja.

Jätelautakunnan päätöksen mukaisesti vähäisen käytön kantovesikohteissa syntyvät lietteet voidaan siis jatkossa käsitellä omatoimisestikin asianmukaisessa tiivispohjaisessa kompostorissa, tai lieteautotyhjennyksen voi halutessaan ottaa itse valitsemallaan tyhjennysvälillä.

– Muutokset loka-auton tyhjennysrytmin harventamiseen tai tyhjennyksien lopettamiseen, mikäli lietteet kompostoidaan, eivät vaadi enää erillistä jätelautakunnan päätöstä, Lehto kertoo. Muutoksista tulee kuitenkin ilmoittaa Etappiin, jotta auto ei tule turhaan paikalle.

Tyhjennysrytmin muutoksesta kantovesikohteissa voi ilmoittaa suoraan Lakeuden Etapille puh. (06) 421 4900 tai osoitteeseen: yksityisasiakkaat@etappi.com.

Hänen mukaansa lietteitä tulee poistaa jätevesien käsittelyjärjestelmästä säännöllisesti, jolloin lietettä on hyvä siirtää kompostoriin kerran kesässä, vaikka määrä tuntuisikin hyvin vähäiseltä. Harmaat jätevesilietteet voi käsitellä kompostoimalla myös paineellisen käyttöveden kohteissa, mikäli kohteessa on vähäistä käyttöä eli kohde on vapaa-ajan asunto pienellä käytöllä. Tällöin syntyvät lietteet voi kompostoida ilmoittamalla asiasta jätelautakunnalle.

Jätelautakunnan kotisivuilta löytyy lomakepohja asian ilmoittamiseen: www.ilmajoki.fi/jatelautakunta. Hyväksytty ilmoitus poistaa kohteen loka-auton reitityksestä, siitä ei tarvitse olla erikseen yhteydessä Etappiin.

Jätelautakunnan uudet päätökset pohjautuvat paikallisiin kokemuksiin sekä Kuntaliiton tuoreeseen oppaaseen, joka on tarkoitettu kunnallisten jätehuoltomääräysten valmistelijoille ja päättäjille. Jätelautakunnan päätökset tullaan kirjaamaan seuraaviin alueellisiin jätehuoltomääräyksiin.

 

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, kuljetuspalveluvastaava Ville Kuismin, puh. 040 7748 520 ja Lakeuden jätelautakunta, jäteasiamies Jenni Lehto puh. 044 4191 879