Me suomalaiset olemme suuren kierrätyshaasteen edessä, jätteiden kierrätysaste on 43, kun reilun kolmen vuoden kuluttua kaikesta jätteestä tulisi kierrättää jo 55 prosenttia. Jos jokainen kuntalainen parantaa lajitteluaan edes vähän, olemme jo hiukan lähempänä lainsäädännön tavoitetta.

 

Neuvonta ja tiedotus avainroolissa uudessa jätelaissa

Heinäkuussa vahvistetussa uudessa jätelaissa kuntien neuvontatehtävän merkitystä painotetaan kierrätyksen edistämisessä. Jätelain mukaan kunnan on järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta vastuulleen kuuluvan jätehuollon osalta. Etapin osalta tämä tarkoittaa kahdeksan omistajakunnan asukkaiden neuvontaa. Tiedotuksella ja neuvonnalla pyritään ohjaamaan asukkaita jätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseen ja oikeaan lajitteluun. Myös jätteen vastaanottopaikoista tiedottaminen kuntalaisille kuuluu osana tehtävään.

Suomen Kiertovoima ry KIVOn 31 jäsenyhtiötä tai -laitosta hoitavat kukin tahoillaan tätä tehtävää tehokkaasti monin keinoin ja viestintäkanavin, esimerkiksi tiedotteilla, lehdillä, netissä ja sosiaalisessa mediassa. Lapsia ja nuoria neuvotaan heille sopivilla tavoilla, lajittelusta on tehty muun muassa videoita, pelejä ja teatteria.

 

Koutsausta kaikenikäisille

Kierrätyskoutsit valmentavat kaikenikäisiä kansalaisia sekä livenä että poikkeusaikoina etänä. Kierrätyskoutsien valmennettavia ovat kaikki jätteitä tuottavat suomalaiset. Nuorimmat treenattavat ovat päiväkoti-ikäisiä, jotka edelleen saattavat valmentaa omia vanhempiaan entistä parempiin kierrätystekoihin.

Kuntien jäteyhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä myös erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkiksi Etapilla on 4H-yhdistyksistä koostuva Etapin kouluttama jäteneuvontaverkosto, joka tekee jäteneuvontaa lasten parissa saaden korvauksen työstään. Etapin toimialueellakin voit lähestyä 4H:ta, jos kaipaat neuvontaa päiväkoti- tai alakouluikäisille lapsille. Etapin oma kierrätyskoutsi on ympäristökouluttaja, johon voi olla yhteydessä, mikäli jätteiden lajittelu ja kierrätys kiinnostaa ja siihen haluaisi koutsausta.

Lue lisää jäteneuvonnasta ja ympäristökasvatuksesta