Kunnan kilpailuttamaan lietekuljetukseen
vasta muutaman vuoden päästä

Kihniön asumislietteen käsittelyn laskutus siirtyy Etapille  

Lakeuden Etappi ryhtyy lokakuusta lähtien huolehtimaan kihniöläisten asumislietteen käsittelyn laskutuksesta kunnan jätevedenpuhdistamon puolesta. Kihniöllä on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä lietteen kuljetus. Eli asiakkaat tilaavat siis edelleen tyhjennyksen suoraan haluamaltaan kuljetusurakoitsijalta, jonka tulee kuitenkin olla viranomaisten jätehuoltorekisteriin hyväksymä toimija. Lasku tyhjennyksestä tulee edelleen urakoitsijalta itseltään.
Asumislietteet kuljetetaan Kihniön siirtoviemäriasemalle, josta lietteet kulkevat Parkanon jätevedenpuhdistamolle. Käytännössä mikään ei asiakkaiden kannalta muutu tässä vaiheessa, vain lietteen käsittelylasku tulee eri paikasta eli jäteyhtiöltä.
”Saostus- ja umpisäiliölietteen käsittelystä laskutetaan tasataksan mukaisesti, eli kaikki maksavat asumislietteen käsittelystä saman verran riippumatta siitä, missä kiinteistö sijaitsee. Tästä johtuen joillakin asiakkailla lietteen käsittelyn hinta saattaa nousta ja joillakin laskea”, kertoo Etapin logistiikkavastaava Rita Roponen. Tämä käytäntö perustuu Lakeuden jätelautakunnan päätökseen.
Lautakunta päättää jätemaksutaksasta ja jätevedenpuhdistamo lietteen käsittelyhinnasta. Etappi on siis näiden päätösten käytännön toteuttaja. 

Kunnan kilpailuttamaan lietekuljetukseen
vasta muutaman vuoden päästä

Asumislietekäytäntöjen muuttaminen ei ole mikään uusi asia. Jätelaissa määriteltiin sako- ja umpikaivojen liete kunnan vastuulla olevaksi asumisessa syntyväksi jätteeksi jo vuonna 2007. Nyt siis saatetaan lieteasiat lain mukaiseksi Kihniölläkin. Lain mukaan asumisessa syntyvät lietteet tulee käsitellä asianmukaisesti. Jätehuoltomääräysten mukaan tämä tarkoittaa jätevedenpuhdistamolla käsittelyä, tietyin maatiloille myönnetyin poikkeuksin.
Etapin toimialueella lainmukaiseen järjestelmään on ryhdytty siirtymään vaiheittain jo vuonna 2007, ja päätös kunnan järjestämään lietteenkuljetukseen tehtiin vuonna 2010. Jätelautakunnan päätöksen mukaan Etapin koko toimialueella otetaan käyttöön kunnan järjestämä asumislietteen kuljetus, mikä tänä päivänä onkin toteutunut jo muissa seitsemässä osakaskunnassa.
Kihniölläkin tullaan siirtymään kunnan järjestelmään muutaman vuoden sisällä.
Tämä tarkoittaa sitä, että jäteyhtiö kilpailuttaa asumislietteen tyhjennykset kullakin alueella asukkaiden puolesta normaalien jätekuljetusten tapaan. Silloin sekä tyhjennys että käsittelyyn kuljettaminen ovat Etapin vastuulla, ja asiakkaalle tulee vain yksi lasku, minkä jäteyhtiö laskuttaa sekä jätevedenpuhdistamon että kuljetusurakoitsijan puolesta.
”Kunnan kilpailuttama lietteenkuljetus on asiakkaalle vaivatonta. Asumislietesäiliön tyhjennys hoidetaan silloin samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyskin, eli säännöllisesti ja automaattisesti eikä asiakkaan tarvitse sitä itse muistaa tilata”, Roponen luonnehtii.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, logistiikkavastaava Rita Roponen, puh. 0400 265623