Eniten on noussut tyytyväisyys asumislietepalveluun ja jätehuollon kustannuksiin

Kuntalaisten tyytyväisyys jätehuoltoon on kasvanut tasaisesti

Lakeuden Etappi tutkitutti kuntalaisten mielipiteen jäteyhtiön toiminnasta, ja tulosten perusteella Etapin asiakkaiden tyytyväisyys yhtiön toimintaan on kasvanut tasaisesti. Etappi sai hyvän kouluarvosanan 8,4 kuntalaisilta, kun se vuonna 2015 oli 8,3.

Parhaan kokonaisarvion Etapin toiminnasta antoivat tutkimuksessa Lapuan, Ähtärin, Seinäjoen alueen ja Kurikan asukkaat. Vastaajista 76 prosentilla on erittäin tai melko myönteinen kuva yhtiöstä, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava luku oli 68 prosenttia.
Jätehuollon kustannuksia pitää kohtuuhintaisina 57 prosenttia ja melko tai erittäin edullisina 22 prosenttia vastanneista asiakkaista. Näiden osalta tyytyväisyys on 10 prosenttia enemmän kuin kaksi vuotta sitten.
”Tässä näkyy se, että olemme jo kaksi kertaa laskeneet jäteastian tyhjennyshintaa parin vuoden sisällä”, toteaa palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari tuloksesta.
Jätteenkuljetuspalveluihin asiakkaat ovat erittäin tai melko tyytyväisiä. Tätä mieltä on noin 97 prosenttia vastaajista. Vain muutama prosentti ilmoitti olevansa tyytymätön.
Asumislietepalveluun eli saostus- ja umpisäiliöiden tyhjennykseen on melko tai erittäin tyytyväinen 92 prosenttia vastaajista. Edellisessä tutkimuksessa tyytyväisten osuus oli 70 prosenttia, joten tyytyväisyys on noussut selvästi.
Ekopisteisiin asiakkaat ovat suurimmaksi osaksi erittäin tai melko tyytyväisiä. Ekopisteitä toivoisi lisää 12 prosenttia vastaajista.
Jäteasemien käyttö on kyselyn mukaan lisääntynyt. Vastaajista 84 prosenttia kertoo käyttävänsä jäteasemia, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 79. Jäteasemiin ollaan pääasiassa tyytyväisiä. Jäteasemien aukioloaikaa haluaisi lisää 14 prosenttia vastanneista.

Osa asiakkaista haluaisi lajittelumahdollisuuksia lisää

Etappi kysyi tällä kertaa myös asiakkaiden toiveita lajittelumahdollisuuksien lisäämisestä. Vastaajista 28 prosenttia haluaisi lajittelumahdollisuuksia lisää, mutta vain 11 prosenttia olisi valmis maksamaan niistä nykyistä enemmän.
Jätehuollon asiakkaiden verkkopalvelujen käyttö ei vielä ole runsasta, mutta käyttö on nousussa ollen nyt 13 prosenttia. Enemmistö eli 65 prosenttia haluaa edelleen hoitaa jätehuoltoasiansa puhelimitse. Verkkopalveluja haluaisi kuitenkin jatkossa käyttää 32 prosenttia vastaajista.
Vastanneista 88 prosenttia kertoi saavansa tietoa jätehuollosta Etapin tiedotuslehti Etappi-aviisin välityksellä ja valtaosa haluaa saada lehden jatkossakin. Vastaajista 10 prosenttia kertoi haluavansa tietoa sosiaalisen median kautta.
Vastaajista 35 prosenttia on käyttänyt Etapin nettisivuja, missä on nousua neljä prosenttia. Nettisivuja käyttäneistä vastaajista 95 prosenttia on ollut sivustoon tyytyväisiä.
Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat Lakeuden Etapin kotitalousasiakkaat kahdeksalla paikkakunnalla. Kysely lähetettiin 4000 omakotitaloissa ja taloyhtiöissä asuville. Kaikkiaan saatiin 1185 vastausta. Vastausprosentti oli 30 prosenttia. Tutkimus tehtiin tammikuussa 2017 ja sen toteutti Feelback Group.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari, puh. 040 7748 525