100 000 asioinnin raja ylittyi viime vuonna

Lakeuden Etapin jäteasemilla ennätysmäärä kävijöitä

100 000 asioinnin raja ylittyi viime vuonna

Nyt se on todistettu, että eteläpohjalaiset osaavat paitsi lajitella ja kierrättää, myös käyttää jätehuollon palveluja kiitettävästi. Kuntalaiset käyttivät viime vuonna jäteasemien palveluja ennätyksellisen paljon. Viime vuoden tilastojen mukaan Lakeuden Etapin jäteasemilla asioi vuoden aikana peräti 100 745 kävijää.
Jäteasemien kävijämäärä on kehittynyt hyvin vuosien saatossa, mutta nyt nousu oli huomattava edellisvuoteen verrattuna, kun vuonna 2016 vastaava määrä oli 91 349 kävijää.
”Jäteasemien asiakasmäärät ovat viime vuosina pysyneet korkeina, mutta nyt saimme ennätysmäärän kävijöitä nykyisellä asiakaspohjalla. Etappi järjesti 20-vuotisen toimintansa juhlavuoden merkeissä asiakkaille tempauspäivän jokaisella jäteasemalla, mikä näkyy myös tuloksessa”, arvioi palvelupäällikkö Satu Estakari Lakeuden Etapista.
Hän uskoo, että tempauksilla saatiin myös uusia asiakkaita houkuteltua jäteasemalle, ja ensikäynnin jälkeen heistä myös vakituisia kävijöitä. Moni nimittäin ilahtuu ensi kertaa käydessään siitä, että suurin osa jätteistä otetaan maksutta vastaan. Joten tämäkin kannustaa käyttämään palveluja.
Eniten asiointeja viime vuonna oli Seinäjoki-Nurmon jäteasemalla, jossa kirjattiin yhteensä reilut 36 000 asiakaskäyntiä, mikä on noin 6000 enemmän kuin edellisvuonna. Toisena tulee Lapuan jäteasema, jossa kävi vajaat 16 000 asiakasta ja kolmanneksi tulleella Ilmajoen jäteasemalla liki 14 000 asiakasta.

Aukioloajat mitoitetaan kävijämäärien mukaan

Verrattaessa jäteasemien vilkkautta suhteessa aukioloaikaan, eniten asiakaskäyntejä per aukiolotunti oli Seinäjoki-Nurmon, Lapuan ja Kurikan jäteasemilla. Seinäjoki ohitti viime vuonna Lapuan kävijämäärässä per aukiolotunti, kun tilanne on vuosia ollut toisinpäin.
Seinäjoella kävi keskimäärin 19 asiakasta aukiolotunnissa, kun vastaava luku Lapualla oli 14. Kurikka ei paljoa jäänyt jälkeen, kun jäteasemalla asioi 13,5 asiakasta tunnissa.
Keskimäärin Etapin jäteasemilla kävi 10 asiakasta aukiolotunnissa. Vuonna 2016 keskiarvo oli 9 asiakasta.
Etapille tulee jonkin verran suoraa palautetta siitä, että toivottaisiin jäteasemien olevan nykyistä enemmän auki. Myös asiakaskyselyissä on asia tullut esiin. Paras tapa turvata kunnan jäteaseman palvelut, onkin käyttää niitä.
”Asiakaskäyntien määrän kehitystä seurataan, jotta jäteasemien aukioloaikoja osataan mitoittaa kysyntää vastaavaksi. Esimerkiksi jos jäteasemalla käy kuusi asiakasta tunnissa, ei varmaankaan ole tarpeen lisätä aukioloaikaa”, Estakari toteaa. Sen sijaan esimerkiksi Lapuan jäteasemalla on ollut pitkällä aikavälillä tarkasteltuna kävijöitä niin paljon, että päädyimme sen perusteella muutama vuosi sitten lisäämään yhden kokonaisen päivän aukioloa.

Lisätietoja: Palvelupäällikkö Satu Estakari, puh. 040 7748 525