Lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten keräys siirtyy pakkausten tuottajien vastuulle. Noin 60 nykyistä ekopistettä poistuu käytöstä isännyyden vaihtuessa.

Lakeuden Etapin vastuu ekopistejätteistä loppuu vuoden alussa

Lasi-, metalli- ja kartonkipakkausten keräys siirtyy pakkausten tuottajien vastuulle. Noin 60 nykyistä ekopistettä poistuu käytöstä isännyyden vaihtuessa.

Vuoden alusta lähtien lasi, -metalli- ja kartonkipakkausten kierrätys ja keräys kuntalaisilta kautta maan siirtyy jätelain ja pakkausasetuksen myötä kunnilta pakkausten tuottajille eli niiden valmistajille ja maahantuojille. Näin ollen Lakeuden Etapin vastuu ekopistejätteiden keräyksestä päättyy.
Pakkausten tuottajia edustaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy, joka ryhtyy keräämään kyseisiä jätteitä omilla Rinki-ekopisteillään. Osa Ringin pisteistä on lunastettu Lakeuden Etapilta ja osa uusia.
Muutoksen myötä keräyspisteiden määrä tulee vähenemään huomattavasti. Koko maan tasolla 4500 kunnallisen jätehuollon ylläpitämää ekopistettä vähenee 1850 Rinki-ekopisteeseen. Tämä johtuu siitä, että lainsäätäjä ei vaadi pakkausten tuottajilta yhtä laajaa keräysverkostoa kuin kunnalliset jäteyhtiöt ovat pitäneet.
”Rinki ei säilytä kaikkia nykyisiä ekopisteitä Lakeuden Etapin toimialueella, vaan yhtiö on lunastanut keräyksen järjestämistä varten Etapin 200 ekopisteestä noin 70 ekopistettä, joilla kierrätettävien jätteiden keräys jatkuu”, kertoo palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari Lakeuden Etapista.
Noin 60 nykyistä ekopistettä poistuu kokonaan käytöstä isännyyden vaihtuessa.
Rinki aloittaa myös muovipakkausten keräämisen 500 keräyspisteellä koko maassa. Etapin toimialueelle tullee 8 muovinkeräyspistettä 9 kunnan alueelle, niin että neljä niistä tulee Seinäjoelle. Kaikkiin Etapin alueen kuntiin ei siis muovinkeräystä ole tulossa. 

Etappi ryhtyy pitämään omia ekopisteitä vapaaehtoisesti

Täydentääkseen nyt vähenevää kierrätettävien jätteiden keräyspisteverkostoa Etappi haluaa omilla toimillaan olla turvaamassa kuntalaisten kierrätysmahdollisuuksia ja säilyttämässä lajittelun tasoa hyvänä, vaikka yhtiöllä ei enää keräysvastuuta olekaan. Etappi ryhtyy jatkossa pitämään itse liki 70 ekopistettä vapaaehtoisesti palvellakseen kuntalaisia. Etapinkin keräämät pakkausjätteet menevät Ringille.
”Rinki on omatoimisesti valinnut, mitkä ekopisteet se haluaa säilyttää ja tämän perusteella näyttää siltä, että syrjäisimmällä haja-asutusalueella ei olisi jatkossa riittävää ekopisteverkostoa. Siksi Etappi ryhtyy pitämään myös omia ekopisteitä”, Estakari toteaa.
Etapin ekopisteiden ylläpito kustannetaan jätelain mukaisesti kokonaisuudessaan ekomaksutuloilla. Kuluttajat maksavat myös Ringin pakkausjätteiden keräyksen pakkauksia ostaessaan kierrätysmaksuna, mikä on lisätty tuotteen hintaan.
Kustannussyistä Etapissa on mietitty tarkkaan, mitkä ekopisteet ovat tärkeitä säilyttää Etapin omina pisteinä esimerkiksi sijaintinsa puolesta. Niin että ne palvelisivat mahdollisimman laajaa asukaskuntaa, mutta ilman että kuntalaisten jätemaksuja pitäisi nostaa. Poistuvat pisteet ovat pääsääntöisesti vähäisemmällä käytöllä ja syrjäisellä sijainnilla olevia. 

Lasi- ja metallipakkauksia noudetaan enemmän myös kiinteistöiltä

Yhtenä toimenpiteenä kierrätyksen tason säilyttämisen puolesta Etappi laajentaa kiinteistökohtaista pakkausmetallin ja -lasin keräystä taloyhtiöissä.
”Ensi kesäkuusta lähtien lasi- ja metallipakkaukset noudetaan yhä useamman taloyhtiön pihasta maksutta, kun kiinteistökohtaisen keräyksen piiriin tulee 670 uutta kiinteistöä lisää”, Estakari kertoo Etapin jatkotoimista.
Lajitteluohjeet eivät vastuiden muutoksen myötä juurikaan muutu. Pakkauslasiin Rinki ei kuitenkaan ota kaikkia pakkauksia, kuten meikkipurkeissa olevaa opaalilasia tai kynttilälyhtyjä. Etappi on järjestänyt muulle lasille erillisen maksuttoman keräyksen jäteasemille.

 Lisätietoja: Lakeuden Etappi, palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari, puh. 040 7748 525