Jätehuollon hintoja ollaan laskemassa Etelä-Pohjanmaalla. Lakeuden Etappi esittää Lakeuden jätelautakunnan hyväksyttäväksi 10 prosentin alennusta jätetaksan kuljetuskustannuksiin poltettavan jätteen ja biojätteen astiatyhjennyksissä.

Lakeuden Etappi on alentamassa tyhjennyshintoja

Jätehuollon hintoja ollaan laskemassa Etelä-Pohjanmaalla. Lakeuden Etappi esittää Lakeuden jätelautakunnan hyväksyttäväksi 10 prosentin alennusta jätetaksan kuljetuskustannuksiin poltettavan jätteen ja biojätteen astiatyhjennyksissä. Hinnanalennus tulisi voimaan toukokuun alusta. Jätelautakunta päättää asiasta helmikuun kokouksessaan.
Hinnanmuutoksessa 240 litran poltettavan jätteen astian tyhjennyshinta alenisi 8,05 eurosta 7,63 euroon per tyhjennyskerta ja 660 litran astian 14,07 eurosta 13,51 euroon tyhjennyskerralta. Vastaavasti 240 litran biojäteastian tyhjennys alenisi 9,98 eurosta 9,37 euroon per tyhjennyskerta. Alennus tulee koskemaan Etapin kaikkia asiakkaita koko toimialueella, sillä Etapin alueella on käytössä tasataksa eli asiakkaat maksavat jätehuollosta saman verran asuinpaikasta riippumatta.
 ”Jätekuljetusten logistiikan tehokas suunnittelu ja urakka-alueiden oikea mitoitus on tuonut selviä säästöjä kuljetuskustannuksiin, jotka voimme viedä kuluttajahintoihin. Yhtiö on voinut ohittaa indeksien korotukset kuluttajahinnoissa jo pitkän aikaa”, toteaa taustoista Lakeuden Etapin toimitusjohtaja Pekka Kontio.
Lakeuden Etappi hankkii kuljetuspalveluja tällä hetkellä 13 yksityiseltä yritykseltä. Logistiikkahankintojen arvo on noin viisi miljoonaa euroa vuositasolla.
Etappi on kehittänyt jätekuljetuksia suunnitelmallisesti, jonka tuloksena hinnankorotukset on saatu pidettyä maltillisina jo pitkään. Tälle vuodelle korotuksia ei tehty ollenkaan, vaan hinnat ovat samalla tasolla kuin vuonna 2014 ja nyt niitä pystytään jopa laskemaan.
”Hinnanalennuksella haluamme tuoda säästöjä kuntien-, yritysten ja kotitalouksien jätekustannuksiin ja olla sitä kautta nostamassa alueemme ostovoimaa ja antamassa tukea toimialueemme palveluyrityksille”, summaa Kontio.
Kontion mukaan nykyisen korkotason ja verotuskäytäntöjen säilyessä on mahdollista loppuvuodesta tarkistaa myös jätteenkäsittelypalveluiden hinnoittelua. 

 Lisätietoja: Lakeuden Etappi, toimitusjohtaja Pekka Kontio, puh. 040 7748 521