Kuluttajien toimintaan lakimuutos ei vaikuta

Lakeuden Etappi on jo valmistautunut kaatopaikkakieltoon

Kuluttajien toimintaan lakimuutos ei vaikuta

Biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto tulee voimaan tammikuussa 2016. Tieto tästä tulevasta muutoksesta on aiheuttanut hämmennystä paitsi kuluttajissa myös mediassa. Paikoin on käsitetty, että kielto koskisi tavallisen kuluttajan toimintaa esimerkiksi käytöstä poistettujen tekstiilien osalta. On puhuttu tekstiilien ”kierrätyspakosta”, mitä ei ole tulossa.
”Käytännössä kaatopaikkakielto ei koske kuluttajia mitenkään vaan lähinnä jätehuollon järjestäjiä, kuten kunnallisia jäteyhtiöitä, esimerkiksi Lakeuden Etappia”, sanoo palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari Etapista.
Etapissa on jo vuosia sitten varauduttu kaatopaikkakiellon voimaantuloon järjestämällä jätteenkäsittely tulevien vaatimusten mukaisesti hyvissä ajoin. Kaatopaikkakielto aiheuttaakin päänvaivaa vain sellaisille jätehuollon toimijoille, joilla on vielä käytössä kaatopaikka eikä muuta ratkaisua yhdyskuntajätteen käsittelyyn vuoden 2016 alussa.
Kuntien asukkaiden ei siis tarvitse miettiä mitä rikkinäiselle vaatteelle tapahtuu, vaan riittää, että he noudattavat lajitteluohjeita. Parhaiten kuluttajat voivat vaikuttaa ja vähentää tekstiilijätteen määrää toimittamalla käyttökelpoiset vaatteet esimerkiksi kirpputoreille tai vaatekeräykseen. Jätteeksi tulisi laittaa vain rikkinäiset ja käyttökelvottomat tekstiilit.
”Kuntalaiset voivat turvallisin mielin laittaa edelleen esimerkiksi ne käyttökelvottomat tekstiilit kodin jäteastiaan, josta ne päätyvät energiana hyödynnettäväksi eikä kaatopaikalle”, Estakari neuvoo.

Jätteet hyödynnetään energiana

Mitä sitten kaatopaikkakiellon takia on tehty? Biojätteille on rakennettu biokaasulaitos, ja jätteen energiana hyödyntäminen on pitkälti korvannut kaatopaikkaamisen Etapin alueella jo vuodesta 2011, jolloin kotien poltettavaa jätettä ryhdyttiin välivarastoimaan jätevoimalaan toimittamista varten. Kotitalouksissa syntyvä jäte hyödynnetään energiana, sähkönä ja lämpönä.
Estakari tähdentää, että kuntalaisten ei siis tarvitse toimia jätteiden lajittelun suhteen ensi vuonna eri tavalla kuin nyt. Jätteiden oikea lajittelu sen sijaan on ensisijaisen tärkeää, jotta kierrätettävät jätteet saadaan kierrätykseen ja uudelleen tuotantoon, erilleen energiana hyödynnettävästä jätteestä.
Tulevan kaatopaikkakiellon ja lakimuutoksen on tarkoitus vähentää metaanipäästöjä, joita kaatopaikoilla syntyy eloperäisestä jätteestä. Uuden lain tavoitteena on myös, että jätteiden hyödyntäminen lisääntyy edelleen.

 Lakeuden Etapin toimintaan ei ole tulossa mitään kuntien asukkaita koskevia muutoksia orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon takia. Olemme olleet kaukoviisaita ja hoitaneet tarvittavat toimenpiteet jo vuosia sitten rakentamalla biokaasulaitoksen biojätteille ja jätevoimalan kierrätyskelvottomille jätteille, toteaa Satu Estakari.
Etapin biokaasulaitoksessa käsitellään erilliskerätty biojäte ja puhdistamoliete, ja niistä tuotetaan biokaasua sekä maanparannusraetta. Vuonna 2012 valmistui Mustasaareen Westenergy Oy:n jätevoimala, jossa hyödynnetään energiana entinen kaatopaikkajäte. Lakeuden Etappi on Westenergyn jätevoimalan suurin omistaja.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, palvelu- ja tuotepäällikkö Satu Estakari, puh. 040 7748525.