Järjestelmän piirissä ovat huhtikuusta lähtien Etapin toimialueelta Alavus, Töysä, Seinäjoki, Nurmo, Peräseinäjoki ja Ylistaro.

Lietekaivojen kunnan järjestämä kuljetus toimii myös Seinäjoella

Järjestelmän piirissä ovat huhtikuusta lähtien Etapin toimialueelta Alavus, Töysä, Seinäjoki, Nurmo, Peräseinäjoki ja Ylistaro.

Lakeuden Etappi huolehtii nykyään jo monessa toimialueensa kunnassa lietekaivojen tyhjennyksestä samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin. Tämä käytäntö perustuu Lakeuden jätelautakunnan päätökseen, jonka mukaan Etapin toimialueella tullaan siirtymään sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksessa kunnan kilpailuttamaan lietteen kuljetukseen vaiheittain vuoteen 2014 mennessä.

”Huhtikuun alusta toiminta laajenee koskemaan myös Seinäjoen seutua. Järjestelmän piirissä ovat jo Alavus ja Töysä”, kertoo kuljetusjärjestelijä Satu Estakari Lakeuden Etapista.

Miten näillä alueilla sitten pitää toimia? Sako- tai umpikaivon tyhjennystä ei tarvitse enää itse tilata, vaan Etappi huolehtii siitä samalla tavalla kuin jäteastian tyhjennyksestäkin. Kaivo tyhjennetään vähintään kerran vuodessa ja tyhjennysajankohdasta tiedotetaan kaivon haltijoille kirjeellä Seinäjoen seudulla. Kaivon tyhjennysviikko kerrotaan myös jätelaskussa.

Alavuden ja Töysän kaivojen tyhjennyksestä ei erikseen tiedoteta kirjeellä tänä vuonna, koska tyhjennysviikko on sama kuin viime vuonna, mutta sen voi tarvittaessa tarkistaa siis jätelaskustaan.

Etappi laskuttaa muidenkin puolesta

Estakari kertoo, että mikäli lietekaivo pitää sen valmistajan ohjeiden mukaan tyhjentää useammin kuin kerran vuodessa, kiinteistön haltijan tulee ottaa yhteyttä Etappiin. Mikäli kiinteistö on liitetty kunnan viemäriverkkoon, tulee myös ottaa yhteyttä Etappiin siinä vaiheessa, kun saa kirjeen, jossa ilmoitetaan kaivon tyhjennyksestä. ”Etappiin kannattaa olla yhteydessä myös, jos kaivo täytyy sijaintinsa takia tyhjentää tiettynä vuodenaikana”, Estakari neuvoo.

Kaivon haltijan tulee huolehtia siitä, että kaivo on merkitty ja löytyy talvikeleilläkin. Myös aurauksesta tulee huolehtia talvella. Tämä siksi, että lieteauton käynnistä peritään hukkakäyntimaksu, jos se ei ole saanut tyhjennystä suoritettua siitä syystä, että kaivolle pääsyyn on ollut este.

Poikkeuksia jätehuoltomääräyksistä kaivojen tyhjennyksen osalta voi anoa Lakeuden Jätelautakunnalta, mikä on Etapin omistajakuntien yhteinen lautakunta. puh. (06) 4214 946 tai www.ilmajoki.fi/jatelautakunta

Kunnan järjestämä lietekuljetus toimii siten, että lietekuljettaja valitaan kilpailuttamalla, ja kuljettaja tulee etukäteen suunnitellun ajoreitin mukaisesti sen tyhjentämään vähintään kerran vuodessa.

Kun ennen lietekaivon tyhjennyksestä tuli kaksi laskua, toinen kuljettajalta ja toinen puhdistamolta, tulee nykyisin vain yksi lasku, johon on laskettu molemmat. Etappi laskuttaa jätelaskussa sekä kuljetusurakoitsijan että puhdistamon puolesta. Lietekaivon tyhjennyksestä Etapilta tuleva lasku koostuu lietteen kuljetusmaksusta ja lietteen käsittelymaksusta.

Etapin tehtävä lietekaivojen osalta on kuljetusten kilpailuttaminen, kuljetusreittien tekeminen lieteautoille, laskutus kaikkien osapuolten puolesta ja asiakasrekisterin ylläpito.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, kuljetusjärjestelijä Satu Estakari, puh. 040 7748 525