Runsas lumentulo ja pakkaset vaikeuttavat jätekuljetuksia Etelä-Pohjanmaallakin. Jäteauto ei pääse perille, jos teitä ei ole aurattu, hiekoittamaton liukas tie saattaa suistaa ison auton ojaan ja myös autojen hydrauliikka on koetuksella.
Kaikki tämä hidastaa jäteastian tyhjentämistä, ja kun puhutaan sadoista astioista yhden kuljettajan päiväurakkana, koko tyhjennysreitin aikataulu viivästyy.
”Kun lunta tulee paljon ja pääteitä ei pystytä nopeasti auraamaan, puhumattakaan sivuteistä, niin kyllähän se viivästyttää jätekuljetuksia”, Etapin logistiikkavastaava Ville Kuismin toteaa. Jäteastia voi jäädä jopa tyhjentämättä, jos kiinteistölle ei pääse lumen tai liukkauden takia ajamaan.
Auraus, lumenluonti ja hiekoitus tulee tehdä jäteastialle johtavalle reitille, jotta sinne pääsee ajamaan. Lumi tulee luoda jäteastialle saakka, koska jätekuljettaja joutuu siirtämään astian käsin jäteautolle ja takaisin. Samoin reitti asumislietesäiliöille tulee aurata tyhjennystä varten.

Jäteauton pitää kääntyä tai peruuttaa joka pihassa

Pakkasten äkillinen lauhtuminen kovien pakkasten jälkeen ei asiaa paranna, vaan tuo omat hankaluutensa, kun tiet muuttuvat hyvin liukkaiksi. Jäteautolla ei silloin pääse kaikkiin paikkoihin välttämättä perille, kun hiekoittamaton liukas tie saattaa suistaa ison auton ojaan.
Toisin kuin muiden isojen autojen, jäteautojen pitää käydä jokaisella kiinteistöllä ja myös pystyä kääntymään tai peruuttamaan pihasta.
Kuisminin mukaan Etapin jätekuljettajat ovat kokeneita ammattilaisia ja suoriutuneet hyvin haasteellisesta urakasta talvisaikaan, vaikka tyhjennysaikataulut ovatkin saattaneet hidastua ulkoisista syistä. Jokaisen tulee kuitenkin tehdä osansa jätehuoltoketjussa sen toimimiseksi.