Lakeuden Etappi ryhtyy keräämään kotitalouksien muovipakkauksia kierrätykseen vuoden 2020 alusta lähtien. Kiinteistöjen erilliskeräys järjestetään Ilmajoen, Kanta-Kurikan, Lapuan ja Seinäjoen keskustaajamien taloyhtiöissä, joissa on vähintään 20 huoneistoa. Pienemmät taloyhtiöt ja omakotitalokimpat näillä alueilla voivat halutessaan liittyä mukaan keräykseen.
Erilliskeräyksen ulkopuolelle jäävät taloudet voivat käyttää Etapin jäteasemilla käynnistyvää maksutonta muovipakkausten keräystä.
“Tarjoamme näin kaikille Etapin asiakkaille mahdollisuuden kierrättää kotona kertyvät muovipakkaukset”, kertoo kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala Lakeuden Etapista. Uusissa jätehuoltomääräyksissä on velvoite muovipakkausten lajitteluun niille taloyhtiöiden asukkaille, joille erilliskeräys järjestetään. Muille muovipakkausten lajittelu ja toimittaminen kierrätykseen on vapaaehtoista eli muovipakkaukset voi vaihtoehtoisesti edelleen laittaa kodin poltettavan jätteen astiaan, jos keräyspistettä ei ole riittävän lähellä.

Mitä kierrätykseen kerätään?

Kotona syntyvät muovijätteet voi karkeasti lajitella muovipakkauksiin ja muoviesineisiin.
Kierrätykseen kerätään vain muovipakkauksia, ei muuta muovia. Keräykseen voi lajitella esimerkiksi elintarvike- ja pesuainepakkaukset, muovipussit ja -kääreet, muovipullot, ja -kanisterit sekä styroksipakkaukset. Keräykseen ei saa laittaa PVC-pakkauksia.
Mistä sitten erottaa kierrätykseen kuuluvan pakkauksen? Muovipakkaukset ja muoviesineet erottaa siitä, että muovipakkaus on sisältänyt jotain jo ostettaessa. Esimerkiksi elintarvikepakkaus on sisältänyt jotain elintarviketta, kun taas esimerkiksi pakasterasia tai ämpäri on ostettu tyhjinä, joten ne eivät ole pakkauksia eivätkä kuulu pakkausten tuottajien keräykseen.
“Kierrätykseen kerätään vain muovipakkauksia, koska niiden hintaan sisältyy kierrätysmaksu jo ostettaessa ja niille on järjestetty kierrätysväylä”, Hautala kertoo.
Muut muovit eli isot ja pienet muoviesineet, jotka eivät ole pakkauksia tai jotka on ostettu tyhjänä, lajitellaan kodin poltettavan jätteen jäteastiaan tai jäteasemalle maksullisena jätteenä.

Miten taloyhtiöissä toimitaan?

Taloyhtiöiden ei tarvitse itse hankkia muovipakkausten keräysastiaa, vaan Etapin vuoden alussa käynnistyvä astiapalvelu toimittaa astiat kiinteistöille tammi-maaliskuun aikana. Isännöitsijät voivat halutessaan esittää myös toivomuksia keräyksen käynnistymisen ajankohdasta tammi-maaliskuun lopun välisenä aikana ottamalla yhteyttä Etapin asiakaspalveluun.
“Mikäli taloyhtiössä kaivataan neuvoja esimerkiksi keräysastioiden sijoittelussa, voi myös olla yhteydessä Etappiin”, sanoo Hautala.
Kiinteistöille toimitettavat muovipakkausten keräysastiat ovat 660-litraisia, keltakantisia ja asianmukaisella opastetarralla varustettuja. Jäteasemilla muovipakkaukset laitetaan puristimiin.

Tuottajat vastaavat kierrätyksestä

Muovipakkausten keräämisestä ja kierrättämisestä Suomessa vastaavat pakkausten tuottajat, eli niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden puolesta Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy hoitaa pakkausten aluekeräyksen. Kuntien jäteyhtiöt voivat halutessaan täydentää Ringin keräystä, kuten Etappikin tekee käynnistäessään keräyksen kiinteistöillä ja jäteasemilla.
Kerätyt muovipakkaukset päätyvät Suomen Uusiomuovin alueellisen terminaalin kautta Fortumin muovijalostamolle Riihimäelle, jossa osasta tuotetaan muovigranulaattia teollisuuden uusiokäyttöön ja osa päätyy Fortumin jätevoimalaan energiana hyödynnettäväksi.
Kodin poltettavan jätteen jäteastiasta muovipakkaukset kulkevat muun jätteen mukana Etapilta Westenergyn jätevoimalaan Mustasaareen energiana hyödynnettäväksi.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi Oy, kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala, puh. 044 574 4933