Keräyspisteiden määrää ollaan vähentämässä merkittävästi. Etapin alueella ekopisteet vähenisivät alle puoleen.

Pakkausten kierrätys on siirtymässä jäteyhtiöiltä tuottajille

Keräyspisteiden määrää ollaan vähentämässä merkittävästi. Etapin alueella ekopisteet vähenisivät alle puoleen.

Kuntien asukkaiden kierrätysmahdollisuudet saattavat vähentyä merkittävästi, jos valtioneuvosto hyväksyy pakkausasetuksen ympäristöministeriön valmistelemassa muodossa. Tällöin pakkausten tuottajien vastattavaksi tulevien keräyspisteiden määrä vähenisi puoleen eli noin 2 000 pisteeseen verrattuna nykyiseen kuntien ylläpitämään yli 4 000 keräyspisteen verkostoon.
”Lakeuden Etapin toimialueella tämä tarkoittaisi arviolta, että ekopisteiden määrä vähenisi nykyisestä 200 ekopisteestä 60:een, jos tuottajien tekemä esitys keräyspisteiden määrästä menee läpi valtioneuvostossa”, arvioi ympäristöinsinööri Mirva Hautala Lakeuden Etapista. Tämä merkitsisi Hautalan mukaan käytännössä sitä, että etenkin haja-asutusalueiden asukkaat jäisivät ilman riittäviä kierrätysmahdollisuuksia, koska pakkausten tuottajat ovat suunnitelleet keskittävänsä keräyspisteet pääasiassa yli 500 asukkaan taajamiin.
”Etapin toimialueella niin isoja taajamia on vähän”, Hautala toteaa.
Kierrätettävien jätteiden keräyspisteillä eli ekopisteillä kerätään Etapin toimialueen kunnissa pääasiassa lasi-, metalli- ja kartonkipakkauksia.

Kuntalaisten kierrätysmahdollisuudet vähenisivät

Lakeuden Etappi yhdessä muiden kunnallisten jäteyhtiöiden kanssa vastustaa keräyspisteverkoston supistamista.

—  Kuntien asukkaiden mahdollisuudet jätteiden kierrättämiseen vähenisivät ja nykyinen asukkaille suunnattu hyvä palvelutaso heikkenisi, arvioi toimitusjohtaja Pekka Kontio Lakeuden Etapista.

Kierrätyspalvelujen heikentämisen pelätään vähentävän kuluttajien kierrätysintoa, jolloin pakkausjätteitä päätyisi entistä enemmän poltettavaan jätteeseen.
Asetusehdotuksessa kunnille jäisi mahdollisuus täydentää keräysverkostoa omilla pisteillään, mutta tämä tarkoittaisi sitä, että kuntien asukkaat maksaisivat kierrätyksestä kahteen kertaan, kierrätysmaksuna pakkauksen hinnassa ja lisäksi jätemaksuna.

Kontion mukaan kuntien jäteyhtiöt näkevät tässä ainoana järkevänä mahdollisuutena yhteistyön jäteyhtiöiden ja tuottajien kesken, siten että tuottajat osallistuvat keräyspisteiden ylläpidosta jäteyhtiöille aiheutuviin kustannuksiin.

Jätelain muutos joulukuussa 2013 antoi tuottajille vielä lisää aikaa järjestää oma keräysverkostonsa pakkausjätteille vuoden 2016 alkuun mennessä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuottajien kustannusvastuu siirtyy lähes kahdella vuodella eteenpäin, kun alun perin tuottajien vastuun olisi pitänyt alkaa jo tänä keväänä.

Jätteen kuuluminen tuottajavastuulle tarkoittaa sitä, että pakkausten tuottajan tulee järjestää ja kustantaa vastuullaan olevan tuotteen jätehuolto ja kierrätys sekä siihen liittyvä neuvonta ja tiedotus.  Lain tarkoittamia pakkausten tuottajia ovat pakkaajayritykset, pakattuja tuotteita maahantuovat ja myyvät yritykset. Pakkausten tuottajavastuu koskee kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkauksia.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, ympäristöinsinööri Mirva Hautala, puh. 044 5744933