Lakeuden Etapin jäteastian tyhjennyshinta nousee kesäkuussa noin viidellä prosentilla kohonneiden kuljetuskustannusten takia. Jätemaksutaksassa korotus koskee jäteastioiden tyhjennysmaksuissa vain kuljetusmaksuosuutta, jätteenkäsittelymaksuihin ei tule muutosta. Ekomaksu pysyy samana. Lakeuden jätelautakunta päätti jätemaksutaksasta ja tyhjennyshinnan korotuksesta kokouksessaan 6.4.

”Polttoaineet muodostavat merkittävän menoerän kuljetuskustannuksista, joten jäteastioiden tyhjentämisestä perittävä kuljetusmaksu ei enää riitä kattamaan kuljetustoiminnan kuluja. Äkillisesti ja odottamattomasti nousseet polttoaineiden hinnat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa Etappi ottaa käyttöön kaikissa kuljetussopimuksissa tihennetyn indeksitarkistusmenettelyn”, kertoo toimitusjohtaja Pekka Kontio Lakeuden Etapista.

Käytännössä esimerkiksi 240-litran poltettavan jätteen jäteastian tyhjennyshinnassa kuljetusmaksuosuuden korotus 10 prosentilla merkitsee 5 prosentin korotusta tyhjennyshinnassa eli 37 sentin korotusta.

Nykyinen tyhjennyshinta 240-litraiselle jäteastialle on 7,44 euroa, korotuksen jälkeen hinta tulee olemaan 7,81 euroa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Kuljetusmaksun korotus tulee myös asumisessa syntyvien lietteiden kuljetusmaksuun ja rahtipalvelun maksuihin.

Polttoaineiden hintojen nousu on Kontion mukaan ollut viime aikoina todella jyrkkää. Kuljetusindeksin muutos oli vuoden 2021 aikana 8,4 prosenttia ja ennuste vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana on 7,2 prosenttia.

Jätelautakunta päättää jätehuoltoviranomaisena jätemaksutaksasta. Jätemaksujen on lain mukaan katettava jätehuollosta aiheutuvat kustannukset.