Kaikki tämä hidastaa jäteastian tyhjentämistä, ja kun puhutaan sadoista astioista yhden kuljettajan päiväurakkana, koko tyhjennysreitin aikataulu viivästyy.
”Kun lunta tulee paljon ja pääteitä ei pystytä nopeasti auraamaan, puhumattakaan sivuteistä, niin kyllähän se viivästyttää jätekuljetuksia”, Etapin logistiikkavastaava Ville Kuismin toteaa. Jäteastia voi jäädä jopa tyhjentämättä, jos kiinteistölle ei pääse lumen tai liukkauden takia ajamaan.
”Kyllä toivottavaa on, että auraus ja lumenluonti tehtäisiin jäteastialle johtavalle reitille, jotta sinne pääsee ajamaan. Samoin pihojen ja pihateiden hiekoitus on kiinteistön haltijan vastuulla”, Kuismin muistuttaa. Lumi tulee luoda jäteastialle saakka, koska jätekuljettaja joutuu siirtämään astian käsin jäteautolle ja takaisin. Samoin reitti asumislietesäiliöille tulee aurata tyhjennystä varten.

Talvisin sattuu ja tapahtuu

”Vaikka autoissa on ketjut, sattuu ojaan suistumisiakin talven aikana liukkauden ja lumen takia.  Hinausautoakin on tarvittu apuun”, kertoo.
Pakkasten äkillinen lauhtuminen kovien pakkasten jälkeen ei asiaa paranna, vaan tuo omat hankaluutensa, kun tiet muuttuvat hyvin liukkaiksi. Jäteautolla ei silloin pääse kaikkiin paikkoihin välttämättä perille, kun hiekoittamaton liukas tie saattaa suistaa ison auton ojaan.
”On hyvä huomioida myös se, että toisin kuin muiden isojen autojen, jäteautojen pitää käydä jokaisella kiinteistöllä ja myös pystyä kääntymään tai peruuttamaan siellä”, Kuismin muistuttaa.
Sekin on hyvä varmistaa, että jäte ei ole jäätynyt kiinni astian sisälle, jotta se kipatessa tyhjenee eikä mene kopistellessa rikki, ja että jäteastia ei ole jäätynyt maahan kiinni.
Kuisminin mukaan Etapin jätekuljettajat ovat kokeneita ammattilaisia ja suoriutuneet hyvin haasteellisesta urakasta, vaikka tyhjennysaikataulut ovatkin saattaneet hidastua. Siksi on tärkeää, että jokainen tekee osansa jätehuoltoketjussa sen toimimiseksi.