Lakeuden Etappi kehittää palvelujaan kuntien asukkaille uuden jätelain mukaisesti lähivuosina, mihin on jo aiemmin saatu hyväksyntä Lakeuden jätelautakunnalta. Uutta palvelujärjestelmää tukevat jätehuoltomääräykset lautakunta hyväksyi kokouksessaan 7.9. Jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.11.2022. Muutoksiin liittyvästä taksasta Lakeuden jätelautakunta päättää myöhemmin.

”Tavoitteena on tuoda palvelut lähelle asukasta, nostaa toimialue kehityksen kärkeen sekä kierrätysasteet ylös ja silti toimia mahdollisimman vähäpäästöisesti, toteaa jäteasiamies Jenni Laitila Lakeuden jätelautakunnasta”.

Lue koko jätehuoltomääräykset: https://ilmajoki.fi/jatelautakunta/wp-content/uploads/sites/2/2022/09/Jatehuoltomaaraykset-1.11.2022-alkaen.pdf

Taustaa muutoksille

Uuden jätelain ja asetuksen tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmisteltaisiin uudelleenkäyttöön tai kierrätettäisiin 55 painoprosenttia vuonna 2025, 60 painoprosenttia vuonna 2030 ja 65 painoprosenttia vuonna 2035. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää kierrätyskelpoisten jätteiden tehokasta lajittelua ja erilliskeräystä sekä jatkokäsittelyä uusiomateriaaleiksi.

”Jäteasetuksessa on määräyksiä biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräysten järjestämisestä taajama-alueilla. Lakeuden Etappi on tehnyt laajoja selvityksiä toimialueen kierrätysasteen kasvun mahdollistavista järjestelmävaihtoehdoista, joilla asukkaita voidaan palvella tasapuolisesti ja hoitaa erilliskeräykset tehokkaasti, jolloin myös kustannukset pysyvät kohtuullisina”, toteaa Etapin kehitys- ja ympäristöpäällikkö Mirva Hautala.

Biojätteen erilliskeräys tai omatoiminen kotikompostointi

 • Uusi käytäntö: Biojätteen keräys tulee laajenemaan kaikille asuinkiinteistöille, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien, alueittain viidessä vaiheessa 1.4.2024 – 1.4.2026 välisenä aikana.
 • Biojäte tullaan keräämään 1–4 huoneiston kiinteistöiltä kahteen lokeroon jaetulla jäteastialla, joista toiseen lokeroon kerätään poltettava jäte ja toiseen pienempään biojäte. Etappi toimittaa keräysastiat kiinteistöille ilman erillistä maksua. Biojätteen omatoiminen kompostointi kiinteistöllä asianmukaisessa kompostorissa ympärivuotisesti on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle. Tämä tarkoittaa sitä, että Etappi ei tuo lokeroastiaa pihaan, jos asiakas on tehnyt kompostointi-ilmoituksen eikä halua lokeroastiaa.

Aikataulu muutoksille:

 • Ilmajoki, Kurikka, Lapua: 1.4.2024 alkaen
 • Seinäjoki keskustaajama: 1.7.2024 alkaen
 • Seinäjoki keskustaajaman ulkopuolinen alue (Ylistaro, Nurmon taajaman ulkopuoliset alueet), Kuortane: 1.5.2025 alkaen
 • Jalasjärvi, Peräseinäjoki: 1.3.2026 alkaen
 • Alavus, Ähtäri, Kihniö: 1.4.2026 alkaen

 

 • Vanha käytäntö: Biojäte on erilliskerätty toimialueella niillä kiinteistöillä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

Pakkausjätteiden erilliskeräys laajenee

 • Uusi käytäntö: Pakkausjätteiden eli kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten erilliskeräysvelvoite tulee voimaan taajamissa 1.7.2023 alkaen kiinteistöillä, joissa on 3 huoneistoa tai enemmän. Pakkausten keräyksessä alle 10 huoneiston kiinteistöillä otetaan käyttöön nelilokeroinen keräysastia, jossa on oma lokeronsa eri jätelajeja varten. Vastaavasti jäteautossa on myös lokerot kullekin jätteelle. Näin tyhjennyskertojen määrä ja päästöt eivät lisäänny, vaikka useampia jätelajeja noudetaan kiinteistöiltä. Lakeuden Etappi toimittaa jäteastian kiinteistölle ilman erillistä maksua.
 • Vanha käytäntö: Pakkausjätteiden eli kartonki-, lasi- ja metallipakkausten erilliskeräysvelvoite on tähän mennessä koskenut kiinteistöjä, joissa on vähintään 10 huoneistoa. Muovipakkausten erilliskeräys on ollut Lapuan, Seinäjoen, Ilmajoen ja Kurikan keskustaajamissa vähintään 20 huoneiston kiinteistöllä.

Muita muutoksia jätehuoltomääräyksiin

 • Uusien jätehuoltomääräyksien mukaan vähemmän jätettä tuottavien, eli yhden ja kahden hengen talouksien, on jatkossa mahdollista pidentää poltettavan jätteen astian tyhjennysväliä.
 • Jatkossa poltettavan jätteen jäteastian tyhjennysväliin saa pidennyksen suoraan Etapin asiakaspalvelusta, kun on tehnyt kompostointi-ilmoituksen. Kaikkien kotikompostoijien on uuden jätelain mukaan jatkossa tehtävä kompostointi-ilmoitus biojätteen omatoimisesta kompostoinnista.
 • Määräyksissä myös muun muassa helpotetaan vapaa-ajan kiinteistöjen jätehuoltoa ja lisätään lajitteluvelvoitteita kuntien asukkaille.

Jurva liittyy Etapin jätehuoltoon

Kurikan Jurvan alue siirtyy Etapin toimialueelle 1.1.2023 alkaen. Jurvassa on muusta Etapin toimialueesta poiketen kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, joka huomioidaan jätehuoltomääräyksissä muun muassa erilliskeräysvelvoitteiden ja poltettavan jätteen astian tyhjennysvälien osalta.

Jurvan alueella biojätteen ja pakkausjätteiden erilliskeräykset toteutetaan kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena jätelain asettamien erilliskeräysvelvoitteiden mukaisesti eli taajamissa vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä heinäkuusta 2023 alkaen.