Maarakennustyöt käynnistyvät lähiviikkoina

Seinäjoelle tulevan uuden kierrätysaseman suunnittelu etenee. Lakeuden Etapin nykyisen jäteaseman tilalle rakennetaan kierrätysasema, jossa voi asioida osin itsepalveluna 24/7 käyttämällä digitaalista mobiilisovellusta.
Rakennustyön suunnittelu, layout ja urakoiden kilpailutus on tehty. Lähiviikkoina päästään käytännön töihin tontilla.
”Maanrakennustyöt käynnistyvät pääsiäisen jälkeen, kesän aikana rakennetaan kenttäalueet ja -rakenteet ja myöhemmin kesällä rakennukset. Viimeistelytyöt tehdään kesällä 2020, ja kierrätysaseman on tarkoitus olla asiointivalmiina asiakkaille elokuussa 2020”, projektin johtaja, tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari Etapista kertoo.
Uusi kierrätysasema tulee olemaan asiakkaille helppokäyttöinen ja ympärivuorokautisessa käytössä. Näin asiakas voi tuoda jätteet jäteasemalle silloin kun ne syntyvät ja hänelle parhaiten sopii. Myös logistiikka ja jäteasemahenkilöstön työskentelyolosuhteet on suunniteltu niin, että he voivat entistä tehokkaammin palvella asiakkaita.
”Perinteinen asiakaspalvelu on myös edelleen käytössä ja henkilökohtaista palvelua saa niin halutessaan aseman ollessa auki”, Letonsaari lisää.

Resurssiviisautta ja uusiutuvaa energiaa

Nykyaikainen jäteasema on hänen mukaansa pikemminkin kierrätysasema, koska suurin osa jätteistä pystytään kierrättämään edelleen. Kierrätettävien jätteiden lajittelulle tuleekin uudella asemalla lisää mahdollisuuksia, esimerkiksi muoville.
Suunnittelussa on otettu huomioon myös tulevaisuuden tarpeet, niin että kierrätysasema on jatkossa skaalattavissa ja laajennettavissa tarpeen mukaan toimintojen muuttuessa.
Kierrätysasema itsessäänkin tulee olemaan resurssiviisas ja energiatehokas. Rakentamisessa hyödynnetään kierrätysmateriaaleja ja energiana käytetään uusiutuvaa, osin omavaraista energiaa, maalämpöä ja aurinkoenergiaa.
”Maarakennusmateriaaleina käytetään kierrätettyä betonimursketta ja Westenergyn jätevoimalan pohjakuonasta jalostettua maarakennusmateriaalia eli keinokiviainesta”, Letonsaari kuvailee. Myös muuhun rakentamiseen kartoitetaan mahdollisia kierrätysmateriaaleja.
Hankkeen yleissuunnitelman teki Ramboll Finland Oy.  Rakennushankkeen valmistelusta sekä rakennuttamisesta vastaa Oy Culmentor Ltd. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin kolme miljoonaa euroa.
Etappi on kartoittanut erillisellä eRoves -hankkeella myös koko Seinäjoen Roveksen kaava-alueen mahdollisuuksia muodostaa tulevalle teollisuusalueelle energiaomavarainen yritysyhteisö, johon kierrätysasema kuuluisi. EAKR-rahoitteinen hanke on tähän mennessä selvittänyt mahdollisia teknisiä ratkaisuja uusiutuvan energian tuottamiseen. Letonsaaren mukaan sellaisia näyttäisi tähänastisen selvityksen perusteella löytyvänkin, riippuen viime kädessä alueelle sijoittuvista yrityksistä.

Lisätietoja: Lakeuden Etappi, tuotantopäällikkö Ilkka Letonsaari puh. 040 774 8522

eRoves -hanke: projektipäällikkö Sami Tuomisto puh. 050 303 9937