Päivitetty 4.4.2022. Tiedotimme aikaisemmin, että jäteastian tyhjennysaikatauluun tulee muutoksia urakoitsijavaihdoksen takia Ilmajoella, kanta-Kurikassa, Lapualla, Töysässä ja Ähtärissä. Olemme kuitenkin pystyneet välttämään muutokset tässä vaiheessa, joten tyhjennyspäivät pysyvätkin entisellään.

Jäteastian tyhjennysaikataulu muuttuu alkaen 1.4.2022 urakoitsijavaihdoksen takia Ilmajoella, kanta-Kurikassa, Lapualla, Töysässä ja Ähtärissä. Kuntien asukkaille uuteen urakkaan siirtymisvaiheesta tulee käytännössä muutoksia jäteastian tyhjennyspäivään tai -viikkoon.

Lakeuden Etappi kilpailutti poltettavan jätteen jätekuljetuksia, jonka seurauksena jäteastian tyhjennysaikatauluun tulee muutoksia useilla alueilla. Etapin kilpailutuksen seurauksena toimialueella aloittaa uusi kuljetusurakoitsija Jätehuolto Laine Oy, jonka jäteastian tyhjennysurakka käynnistyy huhtikuun alussa Lapualla, Ähtärissä, Töysässä, kanta-Kurikassa ja Ilmajoella.
Kuntien asukkaille uuteen urakkaan siirtymisvaiheesta tulee käytännössä muutoksia jäteastian tyhjennyspäivään tai -viikkoon. Uuden tyhjennyspäivän voi itse halutessaan tarkistaa OmaEtappi.com -verkkopalvelusta, mihin pääsee myös Etapin nettisivuilta osoitteesta etappi.com. Muutokset ovat nähtävillä palvelussa huhtikuun alusta alkaen.
”Tiedotamme muutoksesta henkilökohtaisesti kirjeellä niille asiakkaille, joille jäteastian tyhjennysajankohtaan tulee isompia muutoksia, eli tyhjennyspäivä muuttuu viisi päivää tai enemmän”, kertoo logistiikkavastaava Ville Kuismin Lakeuden Etapista.
Kirjeessä kerrotaan tarkemmin, kuinka asiakas voi tilanteessa toimia.

Kilpailutus ja ajoreitit tehostavat kuljetuksia ja vähentävät päästöjä 

Muutokset jäteastian tyhjennysajankohtaan urakoitsijavaihdoksen yhteydessä johtuvat siitä, että ajoreittejä suunnitellaan urakka-alueiden vaihtumisen yhteydessä mahdollisimman tehokkaaksi. Reittien tehostamisesta on hyötyä ilmastopäästöjen vähentämisen kannalta, mikä on pitkällä tähtäimellä kaikkien etu.
Tehokkailla ajoreiteillä vältetään hukkakilometrejä ja edestakaisin ajamista puolityhjillä jäteautoilla. Samalla myös polttoainetta säästyy ja autojen aiheuttamat päästöt vähenevät.
Keskitetty jätekuljetusten kilpailutus on tutkitusti kustannustehokasta ja ympäristöystävällistä. Kun jäteastian tyhjennyksiin suunnitellaan logistisesti tehokkaat tyhjennysreitit, voidaan saman seudun jäteastiat tyhjentää yhdellä autolla ja samalla ajokerralla täyteen. Sen sijasta, että samalla kadulla kävisi monta jäteautoa samalla viikolla tai jopa samana päivänä.