Paras jäte on syntymätön jäte – jokaisen hankkimamme tuotteen elinkaari päätyy lopulta jätteeksi jossain muodossa. Vaikka jätteet käsiteltäisiin kuinka tehokkaasti, on niillä silti aina vaikutuksensa ympäristöön, kuten ilmaan ja vesistöön.

Mitä tarkoittaa jätteen synnyn ehkäisy ja miten vähennän jätettä?

Jätteen vähentämisellä tarkoitetaan syntyvän jätemäärän vähentämistä. Pelkkä roskien siistiminen ympäristöstä ja vieminen jäteastiaan ei siis ole vielä jätteen synnyn ehkäisyä. Jätteen vähentämiseen ja kestävään kuluttamiseen on monia keinoja kuten:

• Järkevä ostoskäyttäytyminen – mieti tarve, valmistustapa, tuotteen ympäristöystävällisyys ja kierrätettävyys jo ennen ostamista! Lue lisää järkevästä ostoskäyttäytymisestä Etappi-aviisista.
• Jakamistalouden suosiminen – Esimerkiksi vuokraa ja lainaa ostamisen sijaan!
• Huoltaminen ja korjaaminen – Tutustu Etapin korjaa.se -palveluun ja etsi korjaaja omaan tarpeeseesi!
• Kertakäyttötuotteista luopuminen ja kestotuotteisiin siirtyminen.
• Vähän pakattujen tuotteiden suosiminen.
• Ruokahävikin minimointi – Lue lisää ruokahävikin vähentämisestä Etappi-aviisista.

Turhien tavaroiden välttäminen on kestävän kehityksen ajattelun mukaista, ja siihen on helppo tarttua arkipäivän valinnoissa! Samalla kun säästetään ympäristöä tekemällä järkeviä kulutusvalintoja, säästetään myös rahaa. Muuttamalla omaa toimintaamme voimme vähentää jätteen määrää ja sen aiheuttamia haittoja. Me kaikki olemme vastuussa omista valinnoistamme.

Valitse #kestorakkaus

Valtakunnallista Jätteen vähentämisen viikkoa koordinoi Motiva Oy ja Ekokumppanit. Taustalla on Euroopan jätteen vähentämisen viikko, jota Suomessa vietetään tänä vuonna #kestorakkaus -teemalla. Viikon aikana kannustetaan vähentämään kertakäyttökulutusta ja tuodaan esille kestäviä vaihtoehtoja kertakäyttöiselle. Mitä jos ensi kerralla kysyisit, saako kahvin tai lounaan ottaa mukaan omaan kestokuppiin tai rasiaan?

Jätteen vähentäminen on ensimmäinen vaihe EU:n jätedirektiivissä määriteltyä jätehierarkiaa. Jätehierarkia eli etusijajärjestys tarkoittaa jätehuollon toiminnan tärkeysjärjestystä. Niin kuluttajien kuin jätehuollon toimijoidenkin on tärkeää noudattaa jätehierarkiaa kaikessa toiminnassaan mahdollisuuksien mukaan. Seuraavat vaiheet ovat järjestyksessä uudelleen käyttö, kierrätys, hyödyntäminen esimerkiksi energiana ja vasta viimeisenä loppusijoitus.