Lajitteluohjeet

Jokaisella kotitaloudella tulee olla jäteastia, jota tyhjennetään taajama-alueella vähintään kahden ja haja-asutusalueella vähintään neljän viikon välein. Jäteastian tyhjennyksen hoitaa kunnittain valittu urakoitsija.

Jäteastiaan ei saa laittaa kierrätettäviä tai vaarallisia jätteitä, vaan ne on toimitettava jäteasemalle. Pakkausjätteet ja paperit tulee viedä ekopisteelle.

Lataa kodin lajitteluohjeet